Stage voor opleidingen

Stage binnen de opleiding

Om studenten op stage te kunnen laten gaan dient de stage in het opleidingsprogramma voorzien te zijn.

De studenten worden bij het uitoefenen van een stage begeleid door een verantwoordelijke binnen de
UGent (individuele promotor of verantwoordelijke lesgever).

De promotor is een ZAP-lid. Hij/zij kan een stageverantwoordelijke aanduiden, die geen ZAP-lid is, die de
evolutie van de stage op de voet volgt.

Onderwijstip: Stage vormgeven

Opstellen van het stagereglement en de studiefiche

De opleidingscommissie (OC) staat in voor het opstellen van een stagereglement.

In de studiefiche van het opleidingsonderdeel ‘Stage’ wordt verwezen naar het stagereglement of wordt alle relevante informatie opgenomen. Het is aangewezen om minstens de eindcompetenties en de evaluatiemethoden in de studiefiche op te nemen.

Een stagereglement geldt onverminderd de bepalingen van het onderwijs- en examenreglement. Dit betekent onder meer dat de studenten voor de stage ook beroep kunnen doen op de ombudsman.

Voorbereiding en toewijzing stageplaats

Als opleiding kan je zelf stageplaatsen voorstellen aan studenten, of studenten zelf laten zoeken.

De opleiding kan beslissen dat de student een stagevoorstel moet voorleggen. Dit voorstel bevat minstens de duur en de inhoudelijke invulling van de stage en kan uitgebreid worden met een activiteitenplan, de link met het opleidingsprogramma en een motivatie over de keuze van de stageplaats.

Hierbij kunnen handtekeningen van volgende personen vereist zijn:

 • Student
 • Promotor
 • Stagebegeleider van het stagebedrijf.
 • Opleidingscommissie en/of examencommissie

Contracten en formulieren

Afhankelijk of de student in het binnen- of het buitenland stage loopt, zijn er verschillende documenten
vereist.

Rechten en plichten

In de stageovereenkomst worden de rechten en plichten van alle partijen vastgelegd. waaronder ook de taken van de UGent promotor.

De partijen bij een stageovereenkomst zijn:

 • Student
 • Promotor
 • Stagebegeleider van het stagebedrijf.

  In deze overeenkomst zijn ook de taken van de stageverantwoordelijke bij het bedrijf en de UGent promotor opgelijst.

  Je vindt er ook toelichting over het sociaal statuut van de stagiair, de uitvoering van de stage en de aansprakelijkheidsregels.

  Begeleiding en beoordeling

  De begeleiding en de beoordeling gebeurt door de stageverantwoordelijken van UGent en het stagebedrijf.

  Wanneer en hoe de evaluatie gebeurt, wordt vastgelegd door de opleiding.

  Het globale examencijfer wordt vastgelegd in het kader van niet-periodegebonden evaluatie. Het kan een geheel zijn van evaluaties op verschillende onderdelen.

  Het onderwijs- en examenreglement legt enkele evaluatievormen vast.