Opnames van weblectures

De Faculteit Wetenschappen beschikt over het nodige materiaal en de expertise voor de opname van weblectures. Deze opstelling is mobiel en bruikbaar voor de opname van eerder bondige weblectures, dus niet voor de opname van volledige lessen(reeksen). We gebruiken daartoe de Camtasia Studioopname software en beschikken over een videocamera Sony Handycam HDR-XR500VE , statief en draadloze microfoon Sony UWP. Het is tevens mogelijk een tweede scherm te gebruiken dat dienst doet als autocue tijdens de opname van de weblecture. Ook is het mogelijk notities via een digitaal bord te integreren in de weblecture. Voor de opname en montage van een weblecture gebruiken we Camtasia Studio software. De nabewerking gebeurt ook deels met Adobe Premiere Elements.


De cel Onderwijsinnovatie van de Logistieke Dienst Onderwijs levert gratis een complete dienstverlening, van preproductie, opname, postproductie en publicatie op Minerva, Zephyr of DVD.

Bekijk hier onze folder met de volledige dienstverlening met betrekking tot de opname van weblectures.


Voor de opname van volledige lessenreeksen verwijzen we door naar het nieuwe systeem van het DICT, OpenCast (contactpersoon: Kristof Keppens). Ook het IVPV (contactpersoon: Steven Deneef) biedt ondersteuning bij de opname van volledige lessenreeksen.

Ja, ik wil graag een weblecture laten opnemen!

Voorbeelden van weblectures

Klik hier voor een overzicht van de weblectures die opgenomen werden aan de faculteit wetenschappen

Gerelateerde onderwijsinnovatieprojecten

 

Visie van UGent op weblectures

De veranderende onderwijscontext aan de UGent (o.a. steeds groter wordende studentenaantallen, het flexibele onderwijs, het competentiegericht onderwijs, de rationalisering van het onderwijs) verplicht de instelling om alternatieven te zoeken voor de klassieke werkvormen. Een van de mogelijkheden is het gebruik van nieuwe media zoals bewegend beeldmateriaal, het online aanbieden van opgenomen lesfragmenten aan de studenten, het gebruik van een videoconferencingsysteem voor de uitwisseling van expertise.
In onderstaand document wordt gekeken hoe de ICT-infrastructuur een antwoord kan bieden op deze veranderende onderwijscontext en hoe video in de ruime betekenis van het woord het leer- en begeleidingsproces van de studenten kan faciliteren.
Nota videoconferencing en toepassingen van streaming video aan de UGent
URL:
http://www.ugent.be/nl/onderwijs/kwaliteitszorg/innovatie/streamingvideo.pdf