Multidisciplinair projectwerk in een fablab (fabrication laboratory)

Vakgroep/dienst:  Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen
Promotor:  Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur (Annemie.Adriaens@UGent.be)
Projectmedewerkers: Sandra Vangestel (sandra.vangestel@ugent.be), Pieter De Clercq (pieter.declercq@ugent.be)

Geef een korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Bedoeling van dit project is een kader te scheppen voor opleidingsoverschrijdend projectwerk. Dat willen we doen door studenten en docenten te laten kennismaken met de werking van Timelab/Reagent én door een opleidingsoverschrijdende workshop “Arduino” te organiseren op de campus Sterre.

Momenteel komen de studenten van de 8 opleidingen aan de faculteit Wetenschappen zelden in contact met elkaar. Een gebrek aan inhoudelijke affiniteit, ontbreken van opleidingsoverschrijdend projectwerk en structurele schotten tussen de opleidingen zorgen daarvoor.

De fablabs Timelab en Reagent zorgen voor zo’n multidisciplinair kader. Het zijn laagdrempelige werkplekken gericht op co-creatie. Timelab is een stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen. Zie: http://timelab.org/ Deze coöperatieve multidisciplinaire werkplek laat (digitale) productie toe, vaak van prototypes. In het geval van Timelab is de productie opgehangen aan maatschappelijk relevante thema’s als duurzaamheid, ontwerp, de productie van nieuwe materialen d.m.v. recuperatie van materiaal en afval, kunst , biochemie.

ReaGent is een fablab rond doe-het-zelf biologie en biotech. Zie: https://www.facebook.com/ReaGentBiolab/

Een greep uit het workshop-aanbod van Timelab en ReaGent:

  • Arduino (een opensource-computerplatform dat het mogelijk maakt apparaten en objecten te creëren die reageren op hun omgeving door middel van digitale en analoge inputsignalen.)
  • Start to prototype (CNC frees, 3D-printer,vinyl cutter)
  • Open source digitaal textielontwerp
  • ADEM: maak zelf je fijnstofmetertje tijdens een workshop
  • Mallen maken
  • Vegetarisch leer maken
  • Knotplex (recup vezelplaat van onkruid)
  • Wetenschapsworkshop ontwikkelen voor kinderen

Het is de bedoeling om studenten van de faculteit Wetenschappen kennis te laten maken met de werking van de fabrication laboratories (fablab) van Timelab en ReaGent. Geïnteresseerde studenten kunnen op eigen initiatief multidisciplinair aan het werk gaan in deze fablabs.

Opleidingsoverschrijdende workshop “Arduino”

Arduino is een opensource-computerplatform ontworpen voor iedereen die geïnteresseerd is in het maken en ontwerpen van slimme en creatieve objecten die kunnen reageren op hun omgeving. De mogelijke toepassingen zijn erg breed en bieden ruimte voor toepassing binnen alle opleidingen van de faculteit Wetenschappen. De workshop is dus prima geschikt om studenten interdisciplinair samen te brengen. In overleg met Timelab zal een workshop georganiseerd worden op de campus Sterre waar maximaal 20 studenten zich (gratis) voor kunnen inschrijven. De projectmedewerkers onderwijsinnovatie zullen instaan voor de promotie van deze workshop bij de studenten.
Ter info: Dr Tim Deprez (Vakgroep Biologie – Mariene Biologie) zet zijn studenten momenteel reeds aan het werk met Arduino.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Concreet willen we een forum bieden aan Timelab en ReaGent om hun werking voor te stellen aan de faculteit Wetenschappen. De bedoeling is om studenten en docenten te laten kennismaken met de waaier aan activiteiten en workshops die aangeboden worden.

In april 2017 zal gestart worden met de organisatie van een kick-off event op de campus Sterre. Via affiches/flyers/eyecatchers en e-mail worden studenten uitgenodigd voor dit event. Timelab engageert zich om een aantrekkelijke flyer ter beschikking te stellen en bij voorkeur ook een affiche en een eyecatcher. Het artikel in het tijdschrift EOS over Reagent kan ook gebruikt worden als insteek. Aan docenten wordt gevraagd een slide te projecteren in de les ter promo van het event en ze worden aangeschreven om actief promo te maken of mee te denken met het project. Studenten en docenten worden op ludieke en aantrekkelijke wijze geïnformeerd over de werking van beide fablabs via een korte presentatie door de medewerkers van beide fablabs.

Workshop Arduino op campus Sterre

Plaats en datum zullen bepaald worden in overleg met Timelab en de academische kalender. De projectmedewerkers onderwijsinnovatie zullen instaan voor de promotie van deze workshop bij de studenten, via Minerva, flyers, studentenverenigingen, etc…