Infodag Wetenschappen 2022

Vond plaats op zaterdag 12 maart 2022 - 10.00 u - 17.00 u

op Campus Ledeganck, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent

Nog interesse in andere opleidingen: www.ugent.be/infodagen

Heb je na het bekijken van de online informatie toch nog vragen? Contacteer ons.

 

Ontdek de faculteit Wetenschappen

"... Onderstaande presentatie geeft je indrukken over de faculteit Wetenschappen waar we trots op zijn: ons studieaanbod dat jaarlijks wordt bijgewerkt om performante en toekomstgerichte opleidingen aan te bieden; onze studiebegeleiding waarin vele medewerkers actief zijn om inhoudelijke, informatieve en welzijnsondersteuning te bieden; onze internationale contacten; ons internationaal toponderzoek en valorisatie ..."

Ontdek de faculteit Wetenschappen

Faculteit Wetenschappen zet volop in op activerend leren

Opleidingsspecifieke informatie

Biochemie & Biotechnologie
Biologie
Chemie
Fysica & Sterrenkunde
Geografie & Geomatica
Geologie
Informatica
Wiskunde

Internationale ervaring

Je kan tijdens (en na) je opleiding naar het buitenland om er te studeren, voor je masterproef of voor een stage.

Bekijk meer getuigenissen binnen en buiten Europa

Voorkennis en voorbereiding

Ijkingstoets

  • Om te kunnen inschrijven in de opleiding Wiskunde of Fysica & Sterrenkunde is deelname aan een ijkingstoets verplicht. Hierop zijn enkele uitzonderingen.
  • Voor alle andere opleidingen van de faculteit Wetenschappen (Informatica, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie & Geomatica, Geologie) wordt deelname aan de ijkingstoets sterk aangeraden, maar niet verplicht.
  • Het resultaat dat je behaalt is niet bindend. Dat wil zeggen dat de universiteit jouw inschrijving niet kan weigeren op basis van jouw score. Het gaat hier dus niet over een toelatingsexamen.
  • Bekijk alle praktische info op www.ijkingstoets.be.

zomercursussen

Om je optimaal voor te bereiden kan je deelnemen aan één van de zomercursussen begin september of zelfstandig oefenreeksen maken

Welke laptop heb je nodig?

Wil je een nieuwe laptop aanschaffen, hou dan rekening met de minimumvereisten.

Studentenbegeleiding

Zowel voor en tijdens je studies staan we klaar met persoonlijke begeleiding en advies.

Monitoraat faculteit Wetenschappen

  • Trajectbegeleiding
  • Algemene studiebegeleiding
  • Vakinhoudelijke studiebegeleiding
  • Tutoraat

Taalbegeleiding en -advies

Studentenpsychologen

Studieadviseurs

Vragen over...

Heb je vragen over leerkrediet, aanvraag studiebeurs, inschrijving, studiegeld, lesrooster, raadpleeg deze pagina.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning, Campus Sterre, gebouw S2, 3de verd, Krijgslaan 281, 9000 Gent

Heb je vragen over

of neem contact op met de onderwijsdirecteur, Prof. dr. Mieke Adriaens (e-mail: mieke.adriaens@ugent.be) of de decaan, Prof. dr. Isabel Van Driessche (e-mail: isabel.vandriessche@ugent.be)