EVC-EVK

Vrijstellingen en studieomvangvermindering in de bachelor- of masteropleiding

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen. Je hoeft uiteraard ook niet meer naar de les te gaan. Vrijstellingen kan je bekomen op basis van EVK's. Een EVK (Eerder Verworven Kwalificatie) is elk binnen- of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een leertraject met goed gevolg werd doorlopen, voor zover het niet gaat over een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wil laten gelden.

Om vrijstellingen aan te vragen, dien je een aanvraagdossier in bij de trajectbegeleider. Dit dossier omvat

  • een overzicht van je gevolgde studies
  • kopie van diploma (incl. diplomasupplement) en puntenbriefjes
  • omschrijving van de gevolgde vakken (link naar studiegids)
  • een overzicht van de vakken waarvoor je vrijstellingen wenst aan te vragen

Vrijstellingen worden bij het begin van het academiejaar aangevraagd. Als de vrijstellingen worden toegekend, dan volg je een geïndividualiseerd traject.

 Je hebt in je professionele loopbaan relevante ervaring opgedaan?

Tijdens je studies kan er rekening gehouden worden met eerder verworven competenties (EVC's). Eerder verworven competenties zijn kennis, vaardigheden en attitudes die men buiten de universiteit heeft opgedaan tijdens ervaringen in bijvoorbeeld het werk, vrijwilligerswerk, hobby's of verenigingsleven. Deze ervaringen zijn niet door een studiebewijs bekrachtigd, maar kunnen overeenkomen met competenties uit een bachelor en/of masteropleiding.

Deze opgedane ervaring kan via het doorlopen van een bekwaamheidsonderzoek erkend worden, je ontvangt dan een bewijs van bekwaamheid. Met dit bewijs van bekwaamheid kan je dan vrijstellingen aanvragen. EVC's leiden dus niet rechtstreeks naar vrijstellingen!

Meer uitleg over de volledige EVC-procedure vind je terug op de website van de Associatie Universiteit Gent.