Nathalie Roels - Milieu-inspecteur

Naam: Nathalie Roels

Opleiding: Master in de Biochemie en Biotechnologie

Afgestudeerd in: 2013

Jobtitel: Milieu-inspecteur

Bedrijf: Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - www.lne.be/

Sector: Duurzaamheid en milieu

CV:

2007 – 2013 / Master in de Biochemie en Biotechnologie / Universiteit Gent

2013 – nu / Milieu-inspecteur / Vlaamse Overheid

1. Huidige functie

Ik werk als milieu-inspecteur voor het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) bij de buitendienst West-Vlaanderen (Brugge). Als milieu-inspecteur ben ik bevoegd voor de handhaving van de milieuhygiënewetgeving. Hiervoor voer ik controles uit bij GBPV-bedrijven en bedrijven die werken/onderzoek uitvoeren op GGO’s, om na te gaan of de bedrijven de voorwaarden van hun milieuvergunning naleven. Indien een schending van de regelgeving wordt waargenomen, zijn we verplicht om de nodige handhavingsmatregelen toe te passen om de toestand te remediëren.

De Vlaamse Overheid is een instituut dat een goede reputatie heeft als werkgever en waar je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen en te groeien in je functie. Het is bovendien een job die een balans vormt tussen wetenschap en maatschappelijke toepasbaarheid. Aangezien het steeds belangrijker wordt om op een duurzame manier om te gaan met het milieu, biedt mijn job mij de opportuniteit om mijn wetenschappelijk kennis te gebruiken op een andere manier dan academisch onderzoek.

Het is een uitdagende en varieerde job waarbij elk dossier verschillend is. Deze variëteit zorgt ervoor dat het werk nooit eentonig wordt. Het is bovendien ook een job waarbij je veel op de baan bent en contact hebt met veel verschillende individuen. Ik ben een sociaal persoon, dus voor mij is dit een zeer belangrijk aspect. Ten laatste heeft deze job ertoe geleid dat mijn horizon uitgebreid wordt en dat ik elke dag nieuwe dingen leer en ontdek.

Mijn opleiding biedt mij de wetenschappelijke kennis aan, maar in praktijk is dit niet voldoende. Het is functie waarbij je eigenlijk moet groeien in je job door zoveel mogelijk inspecties uit te voeren en dan aan doende te leren en jezelf professioneel verder te ontwikkelen.

Vaardigheden

Aangezien je veel contact hebt met mensen, moet je klantgericht zijn en over goede sociale vaardigheden beschikken. Het is ook van belang dat je goed je werk kan organiseren en onder verhoogde druk steeds kwaliteitsvol werk kan afleveren. Je draagt namelijk een grote verantwoordelijk ten opzichte van de bedrijven die je inspecteert. Hierbij is ook voornaam dat je over een uitstekende schrijfvaardigheid beschikt, want je moet veel verslagen opmaken die terugvloeien naar de exploitant, het parket of de overheid. Je moet jezelf vlot kunnen uitdrukken.

Het is eveneens belangrijk dat je goed kan samenwerken en overleggen met collega’s, want een inspectie doe je praktisch nooit alleen maar met twee. Bovendien moet je ook iemand zijn die het niet erg vind om regelmatig eens je collega’s een handje toe te steken.

Attitudes

Milieu-inspecteur is niet iets waarvoor je kan studeren. Je beschikt over een welbepaalde wetenschappelijk kennis, maar om een goede inspecteur te worden moet je zelf actief meewerken aan je eigen professionele ontwikkeling. Je moet openstaan om continu bij te leren en up to date te blijven met de veranderingen in wetgeving. Je moet eveneens openstaan om mee te denken over het verbeteren van processen en taakuitvoering en ten laatste moet je ook openstaan om bij te leren van mensen met jarenlange ervaring in het uitoefenen van deze job. Met andere woorden, een gemotiveerd individu die enthousiast is om nog bij te leren en openstaat voor nieuwe dingen is zeker geschikt voor een job als milieu-inspecteur.

2. Loopbaan

Ik ben afgestudeerd als Master in de Biochemie en Biotechnologie in 2013. De zoektocht naar werk is niet zo vlot verlopen. De hoofdreden hiervoor is dat je bij de meeste sollicitaties wel voldoet aan het profiel, maar als pas afgestudeerde nog geen concrete werkervaring hebt.

Ik heb tegelijkertijd ook meegedaan met examens voor de Federale en Vlaamse Overheid omdat ze daar ook mensen zochten met een wetenschappelijk diploma waarbij ervaring geen vereiste was. Zo ben ik bij de functie milieu-inspecteur terechtgekomen. Dit is mijn eerste job.

3. Arbeidsmarkt

Biochemici en biotechnologen beschikken over een redelijk specifiek diploma in de exacte wetenschappen en de meeste jobs zijn te vinden grote biotechnologische bedrijven. Er zijn wel tamelijk wat vacatures, maar het probleem in de biotechnologische sector is dat je met je master diploma meestal moet werken als laborant(e) terwijl je niet gestudeerd hebt om laborant(e) te worden. Voor hogere functies wordt dan meestal een aantal jaren ervaring vereist, waar je als pas afgestudeerde uiteraard niet over beschikt.

Met dit diploma zijn we echter niet gebonden aan de biotechnologische sector, er zijn ook aanbiedingen in bedrijven in de voeding (kwaliteit, laboverantwoordelijke, productie…) en farmacie (vertegenwoordiger,..).

Biochemici en biotechnologen worden op de arbeidsmarkt vooral gewaardeerd voor hun kritisch en analytisch denkvermogen, nauwkeurigheid en de gestructureerde en doordachte wijze waarop we taken uitvoeren en deadlines behalen.

4. Studiekeuze

Ik ben altijd zeer sterk geïnteresseerd geweest in wetenschappen. Op de infodag heb ik uiteindelijk voor Biochemie en Biotechnologie gekozen omdat het een nieuwe richting was die nog continu evolueerde. Het is een opleiding met materie die nooit stilstaat maar waar altijd nieuwe dingen ontdekt worden, en met een grote variëteit in het lessenschema.

Ik raad deze richting vooral aan voor mensen die geïnteresseerd zijn in wetenschap op moleculair niveau. Wil je daarentegen echt geen labowerk of moleculair onderzoek doen, dan raad ik deze richting niet echt aan.

5. Opleiding

Voor mij was de opleiding Biochemie en Biotechnologie een perfecte mix tussen theorie en praktijk waarbij ik de materie zowel in de breedte als in de diepte heb kunnen ervaren. De moleculaire benadering van wetenschappelijke onderwerpen maakt de opleiding uniek en uiteenlopend. Deze opleiding heeft mij ook gestimuleerd om met een kritische en weloverwogen blik tegen dingen aan te kijken. Het volgen van deze richting heeft zijn invloed uitgeoefend op mijn denkvermogen en me gevormd tot de persoonlijkheid die ik nu ben en eveneens de basis gevormd voor mijn toekomstige werkkeuze.

Gedurende deze opleiding heb ik een zeer kritische geest ontwikkeld. Deze kritische ingesteldheid komt zeer goed van pas tijdens het uitoefenen van mijn job, aangezien een kritische kijk op de dossiers die je behandelt van grote noodzaak is. Tijdens de stages heb ik ook geleerd om nauwkeurig en precies te werken want ervaring in het labo leerde mij dat haast en spoed zelden goed afliep. Deze nauwkeurigheid en precisie zijn eigenschappen die ik in mijn functie als milieu-inspecteur ten volle kan benutten, want indien je die eigenschappen niet bezit kan je gemakkelijk verlopen lopen tussen alle dossiers die je behandelt.

Ik heb niet gedoctoreerd, omdat ik geen academische carrière wilde nastreven. Ik heb na het behalen van mijn masterdiploma ook beseft dat ik niet continu in het labo wilde staan.

Het meest opmerkelijke moment uit mijn studieloopbaan was het moment waarop mijn naam werd afgeroepen tijdens de proclamatie. Op dat moment heb ik pas echt beseft dat ik na al het harde werken, puffen en afzien met volle overtuiging en fierheid de eindstreep gehaald heb. Dat moment staat voor eeuwig in mijn geheugen gegraveerd.

6. Tips voor toekomstige studenten

Eerst en vooral moet je voor jezelf nagaan of je echt interesse hebt om je volledig te verdiepen in een richting die zich focust op exacte wetenschap. Het is namelijk een richting die de nadruk legt op biologische fenomenen op moleculair niveau. Met andere woorden, als je deze studie overweegt, moet je weten dat je eigenlijk jezelf voorbereidt op een carrière in het wetenschappelijk onderzoek.

Ten tweede moet je ook een onderscheid maken tussen laborant(e) en een master. Indien je nu al weet dat je continu labowerk wilt uitvoeren, zou je beter informeren om laborant te worden. Als je liever meer wilt verdiepen in het onderzoek zelf (literatuur, leiding geven,..) dan is deze richting ideaal.

Ik vind het ook belangrijk dat toekomstige studenten het verschil kennen met de richtingen die aanleunen tegen Biochemie en Biotechnologie zoals Bio-ingenieur, Biologie en Biomedische Wetenschappen.

  • Indien je geïnteresseerd bent in wetenschap maar tegelijkertijd ook een grote interesse toont in actuele maatschappelijk uitdagingen en de economische aspecten die hiermee gepaard gaan (zoals klimaatverandering, voedingschandalen, eindige grondstoffen,…) zit je niet in de juiste richting. Dan moet je eerder kiezen voor bio-ingenieur.
  • Anderzijds, als je meer wilt focussen op het biologische aspect, namelijk de biologie van macromoleculen ten opzichte van het ecosysteem, dan zou je beter kiezen voor biologie.
  • Indien je uitsluitend wil focussen op fundamentele studie van de mens en de processen die ziekten veroorzaken, dan zou je beter kiezen voor Biomedische wetenschappen.

Met betrekking tot jobmogelijkheden: Er zijn verschillende soorten jobs die je kan uitoefenen met een diploma Biochemie en Biotechnologie. Ik denk dat je na je studies zelf zult aanvoelen in welke richting je uit wilt gaan en welke soort verantwoordelijk en uitdaging je wilt in je toekomstige job. Ik ben van mening dat er voor iedereen een job is die voor hem/haar de perfecte professionele uitdaging zal bieden.