Facultaire Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek (FCWO)

De FCWO van de faculteit Wetenschappen biedt op verschillende manieren financiële ondersteuning aan onderzoekers. Zij beheert twee fondsen.

Vragen m.b.t. de werking van het FCWO of aanvragen voor ondersteuning worden gericht aan Sofia De Sutter.

Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds

Dit fonds omvat

Aanvragen dienen steeds via de vakgroep te verlopen. De modaliteiten zijn beschreven in het facultair reglement, dat steunt op het universitair reglement.

Facultair Ondersteuningsfonds (overhead)

Dit fonds kan op aanvraag van een ZAP-lid aangesproken worden voor ondersteuning bij

Bestedingsmodaliteiten
 

Op initiatief van het decanaat wordt dit ook gebruikt voor

  • ondersteuning van het doctoraatssymposium
  • een tweejaarlijkse oproep voor voorstellen voor de aanschaf van nieuwe onderzoeksapparatuur.
    Sjabloon oproep 2019

Samenstelling en verslagen