Facultaire Commissie Internationalisering

Doelstellingen

De Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) is verantwoordelijk voor het bevorderen van alle activiteiten omtrent internationalisering binnen de faculteit, o.a. in het kader van het Erasmusprogramma.

Gegeven de globalisering van het onderwijs, is de hoofddoelstelling bij de internationalisering van het onderwijs aan de faculteit ervoor te zorgen dat de faculteit ten volle meespeelt in de Europese en internationale onderwijsruimte en uitgroeit tot een kwaliteitscampus met een internationaal karakter. Internationalisering moet bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en gezien worden als een middel om dit te bereiken, niet als een doel op zich.

Concrete Doelstellingen:

  • Integratie van de facultaire onderwijsprogramma's in de Europese en internationale onderwijsruimte
  • Bevorderen van de uitwisseling van studenten, zowel inkomende als uitgaande mobiliteit
  • Bevorderen van internationale docentenmobiliteit
  • Creatie van internationale campussfeer

Samenstelling 2022-2023

De voorzitter (Onderwijsdirecteur), één lid per masteropleiding, twee studenten, de Directeur Doctoral Schools, één vertegenwoordiger van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS), één vertegenwoordiger van de Ghent University Global Campus (GUGC) en de vertegenwoordiger van de Internationaliseringsraad.

De decaan, de beleidsmedewerker Kwaliteitzorg, de beleidsmedewerker Internationalisering, de medewerker Internationalisering en de pedel nemen zonder stemrecht deel aan de vergadering.

De FCI wordt jaarlijks aangesteld.

De FCI-voorzitter vertegenwoordigt de faculteit op de IFRI-vergaderingen op centraal niveau.

Voorzitter

prof. Dominique Adriaens

Leden opleiding

Wiskunde: prof. Leo Storme (vervanger prof. Jasson Vindas Diaz)

Fysica en Sterrenkunde: prof. Bartel Van Waeyenberghe (vervanger prof. Didar Dobur)

Informatica: prof. Gunnar Brinkmann (vervanger prof. Christophe Scholliers)

Chemie: prof. Anna Kaczmarek (vervanger prof. Patrick Bultinck)

Biochemie en Biotechnologie: prof. Geert van Loo

Biologie: prof. Luc Lens (vervanger prof. Dominique Adriaens)

Geologie: prof. Marc De Batist

Geografie en Geomatica: prof. Haosheng Huang (vervanger prof. Rudi Goossens)

Physical Land Resources: prof. Rudi Goossens (vervanger prof. Haosheng Huang)

Nematology: Inge Dehennin (vervanger prof. Wim Bert)

Marine and Lacustrine Science and Management en IMBRSea: Luana Da Costa Monteiro (vervanger: prof. Marleen De Troch)

Statistical Data Analysis: dr. Koen Plevoets (vervanger prof. Stijn Vansteelandt)

Plant Biotechnology: prof. Geert van Loo

Bioinformatics: prof. Kathleen Marchal (vervanger prof. Lieven Clement)

Directeur Doctoral Schools: prof. Frank Witlox

Commissie Ontwikkelingssamenwerking: prof. Kristine Walraevens (vervanger prof. Wim Bert)

Ghent University Global Campus: prof. Geert van Loo

Internationaliseringsraad: prof. Marleen De Troch

 

Studenten

Jules Vandenbroeck - MSc in Fysica & Sterrenkunde

Nico Djuh - MSc in Biology

 

Leden zonder stemrecht

Decaan: prof. Isabel Van Driessche

CKO-beleidsmedewerker: Charlotte De Volder

Secretaris: Anja Sandrap

FCI medewerker: Regine Coolen

FSA: Joeri Delamane

FCI vergadering academiejaar 2022-2023

  • 10/11/2022
  • 02/02/2023
  • 30/03/2023
  • 01/06/2023
  • 14/09/2023

Contactpersonen

international.sci@ugent.be

Anja Sandrap

Beleidsmedewerker internationalisering, docentenmobiliteit, bilaterale akkoorden

Regine Coolen

Studentenmobiliteit, beursprogramma's