Antarctische kustmeren: microbiële biodiversiteitshotspots en archieven voor de reconstructie van vroegere veranderingen in de ijskapdynamiek

Waar/Wanneer? - Voordracht -Inschrijven? - Andere voordrachten

Waar/Wanneer?

donderdag 4 mei 2017 - 19u: voordracht + aansluitende receptie
Faculteit Wetenschappen - Campus Sterre - Krijgslaan 281 - Gent - gebouw S9 - 2e verdieping - Aud.A2

Voordracht

prof.dr. Elie Verleyen - Vakgroep Biologie - Labo Protistologie en Aquatische Ecologie

Antarctica is het koudste, droogste en hoogste continent. Deze extreme omstandigheden en de lange isolatie sinds het uiteenvallen van het Zuidelijke supercontinent Gondwana hebben de huidige terrestrische flora en fauna sterk beïnvloed. Zo zijn terrestrische gewervelden afwezig en bestaat de flora uit slechts twee soorten vaatplanten en een honderdtal mossen.

Micro-organismen zijn in tegenstelling tot planten en dieren dan weer heel divers. Vooral meren blijken te fungeren als microbiële biodiversiteitshotspots. Antarctica wordt dan ook terecht het "microbiële continent" genoemd.

Recent onderzoek aan het laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie van de vakgroep Biologie toonde aan dat in sommige microbiële groepen de verspreiding van een groot aantal soorten beperkt is tot het Antarctische Biogeografische Rijk. Deze bevindingen druisen in tegen het voorheen gangbare paradigma dat stelde dat micro-organismen een globale verspreiding zouden vertonen.

Onze resultaten hebben duidelijke repercussies voor de bescherming van deze ecosystemen, gezien het toenemend toerisme en de versnelde klimaatveranderingen in Antarctica. Naast hun biologisch belang als refugium voor endemische micro-organismen, fungeren deze meren bovendien als geologische sedimentarchieven.

In deze voordracht zal op basis van een aantal case studies het potentieel belicht worden van Antarctische meersedimenten voor de reconstructie van vroegere veranderingen in de ijskapdynamiek. Deze gegevens worden gebruikt om ijskapmodellen te testen en aldus toekomstige zeespiegelveranderingen ten gevolge van klimaatopwarming beter te kunnen voorspellen.

 

Inschrijven?

Vooraf inschrijven is niet nodig. De voordracht is gratis en staat open voor iedereen met een boon voor wetenschappen.

Andere voordrachten

Deze voordracht maakt deel uit van een reeks ingericht in het kader van Public Outreach. Zo brengen we actueel onderzoek aan de faculteit wetenschappen tot bij een breed publiek. Bekijk het volledige programma voor 2016-2017.

Wens je voortaan op de hoogte te blijven van deze voordrachten, schrijf je in op onze .