Betalings- en annulatievoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betaling gebeurt via overschrijving binnen 30 dagen ná ontvangst van de factuur met vermelding van de gestructureerde code. Contante betaling is niet mogelijk.

Annulatie door de deelnemer

U bent ingeschreven voor een IPVW-activiteit vanaf het moment dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving door onze dienst is verzonden. Vanaf dan gelden de volgende annulatievoorwaarden:

 • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
 • Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de cursus via mail en stuurt de nodige attesten door per post. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor u slechts een deel van de sessies afwezig bent geeft geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
 • Annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg:
  • Bij annulatie tot 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd.
  • Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.
  • Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail vóór de start van de lessenreeks.
  • UITZONDERING: Bij nascholingen voor leerkrachten blijft bij annulering steeds het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Annulatie door het IPVW

Het IPVW behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een initiatief af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

 • In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, integraal teruggestort.
 • In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.