Inleiding

Waarom statistiek? - Doelstelling - Doelpubliek - Programma 2015-2016 - Taal
Steunmaatregelen - Examen, getuigschrift & Doctoral Schools - Complementaire initiatieven

Waarom statistiek?

De kracht van data en de informatie die ze bevatten dringt vandaag door in zowat elke tak van de maatschappij. Steeds duidelijker blijkt dat men dankzij zorgvuldige observatie processen beter kan begrijpen en reguleren, voorspellingen accurater maken, causale verbanden juist inschatten en acties optimaliseren. Wanneer studies en geschikt design hebben, de data zorgvuldig zijn verzameld en geanalyseerd, volgen betrouwbare resultaten zodat men hieruit bruikbare conclusies kan trekken met een goed begrepen foutmarge. Onderzoekers en professionals vergroten hun marktwaarde aanzienlijk wanneer data-analytische vaardigheden samengaan met hun onderwerpspecifieke expertise.

Zoals elk scherp instrument brengt ook statistiek een risico op verkeerd gebruik mee. Vertekende of suboptimale besluiten kunnen dan aan kwaliteit doen inboeten, een pak geld of zelfs mensenlevens kosten. 'Good statistical practice' behoort tot de kern van wetenschappelijke integriteit waar het een bescherming inbouwt tegen onverantwoorde conclusies en zowel kwaliteit als kwantiteit helpt tot stand brengen. Wetenschappers en professionals uit een brede waaier aan onderzoeksdomeinen realiseren dan ook een niet te onderschatten meerwaarde als ze aan hun specifieke expertise data-analytische competenties kunnen koppelen.

Doelstelling

Om professionals voor te bereiden op 'big data' op de arbeidsmarkt van morgen en hen toe te laten een competente confrontatie met de data tot stand te brengen organiseert het UGent Centrum voor Statistiek, i.s.m. het Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen (IPVW), doelgerichte cursussen. Deze focussen op het verwerven van praktisch inzicht in de basis van statistische onderzoek en het ontwikkelen van technische vaardigheden om via statistische software tot resultaten te komen. Dankzij 'blended learning', inclusief praktijksessies op pc of laptop, oefenen deelnemers het toepassen van de nieuw verworven kennis.

Doelpubliek

Onze cursussen richten zich tot professionals en deelnemers met een academische vorming, die hun kennis willen opfrissen of nieuwe onderzoeksdomeinen willen verkennen.

Programma 2015-2016

Het trainingsaanbod is modulair opgebouwd zodat elke deelnemer een aangepast programma kan samenstellen.

Het programma voor academisch jaar 2015-2016 biedt een klassieke reeks van basismodules waarin statistische kennis en technieken gradueel worden opgebouwd. Drie cursussen die een inleiding geven tot de statistische software SPSS en R, respectievelijk een commercieel en een freeware pakket, gaan hieraan vooraf. Deze cursussen worden traditioneel gevolgd door meer gespecialiseerde cursussen: 'Causal Mediation Analysis' gaat door in november en december 2015, 'Experimental Design' start eind maart 2016, 'Multilevel Analysis for Grouped and Longitudinal Data' en 'Applied Longitudinal Analysis' vinden plaats in april 2016.

Taal

Alle modules, behalve Module 2 'Inleiding tot SPSS', worden in het Engels gedoceerd. Het geheel verloopt in een gemoedelijke sfeer met ruime mogelijkheid tot interactie met de docenten.

Steunmaatregelen van de overheid

Ook de Vlaamse Gemeenschap ziet zo’n training als een troef voor haar economisch beleid.

Werkgevers kunnen genieten van financiële steun onder de vorm van de kmo-portefeuille.

De opleidingscheques zijn een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap. Recente wijzigingen in het overheidsbeleid sluiten het gebruik van opleidingscheques voor onze cursussen uit. Wanneer hier verandering in komt zal dit op onze website worden meegedeeld.

Examen, getuigschrift en Doctoral Schools

Deelnemers die de lessen bijwonen ontvangen een aanwezigheidscertificaat. Aan verschillende modules is een examen verbonden. Deelnemers die slagen ontvangen bovendien een getuigschrift van de Universiteit Gent.

De Doctoral Schools steunen jonge onderzoekers bij het verwerven van de nodige vaardigheden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen verschillende modules worden opgenomen in het programma van de Doctoral Schools en is een terugbetaling van het inschrijvingsgeld achteraf mogelijk. Voor deze voorwaarden verwijzen wij naar de 'training pages' op de website van de doctoral school. Een nieuwe voorwaarde vanaf dit academiejaar is dat elke UGent-doctoraatstudent voor elke module die hij/zij wenst te volgen online ook een 'application for recognition' moet ingeven via deze link.

Complementaire initiatieven

Via de website van het Centrum voor Statistiek krijgt u meer informatie over twee bijkomende trainings- en consultinginitiatieven.

Training

  Flames

  Flames, Flanders training network in Methodology and Statistics, biedt verdere trainingsmogelijkheden aan doctoraatstudenten in Gent en omstreken.

   Master in Statistische Data-Analyse

   De eenjarige UGent Masteropleiding in Statistische Data-Analyse resulteert in een toegewijde graad na een doorgedreven training in de methoden en praktijk van statistiek aan wetenschappers uit diverse gebieden.

    Consulting

    Voor meer gepersonaliseerde statistische ondersteuning kan men terecht bij:

    FIRE

    De consultingdienst FIRE (Fostering Innovative Research based on Evidence) biedt statistische en methodologische ondersteuning aan UGent doctoraatstudenten en post-docs bij hun wetenschappelijk onderzoek. Advies en hulp op maat wordt geboden in alle fasen van het onderzoek waaronder studie-ontwerp, dataverzameling, statistische analyse en interpretatie en rapportering van de resultaten.

    Boek uw FIRE consultingafspraak door het formulier in te vullen op de FIRE-website of contacteer hen voor meer informatie.

     Stat-Gent CRESCENDO

     Het IOF-valorisatieconsortium Stat-Gent CRESCENDO bundelt de statistische expertise van het UGent Centrum voor Statistiek om zo toegepast onderzoek te ondersteunen en consulting diensten aan te bieden in samenwerking met bedrijven, overheden en andere onderzoeksgroepen.

     Stat-Gent biedt een operationeel framework voor flexibel contractwerk in statistiek en data-analyse, o.a. bij data-analyseprojecten, training op maat en software oplossingen. Data-analyseprojecten verhogen de waarde maximaal wanneer de statistische methode geïntegreerd is in het volledige traject van het formuleren van het doel tot het schrijven van het rapport. Stat-Gent streeft daarom naar stabiele en langdurige relaties met haar partners in wederzijds lonende onderzoeksassociaties.

     Kwaliteitsvol werk wordt verricht door doorwinterde en toegewijde statistische consultants, onder begeleiding en supervisie van professoren statistiek van de UGent.

     Stat-Gent heeft expertise in een breed spectrum van toepassingen, zoals (maar niet beperkt tot):

     • ontwerp en analyse van klinische studies
     • gezondheidseconomie, epidemiologie, elektronische medische verslagen, kwaliteit van gezondheidszorg, bewijs gebaseerde geneeskunde en opvolging van medicijninname
     • marketing
     • biotechnologie en agricultuur
     • statistische genetica/genomica: biomerkers, microarrays, qPCR, volgende-generatie sequenering.

     Stat-Gent gebruikt een brede waaier van statistische methoden gaande van eenvoudige regressie, variantie-analyse, gemengde modellen en multivariate technieken, tot meer specifieke methoden in causale analyse, data mining, functionele data-analyse, experimenteel ontwerp, longitudinale analyse, ontbrekende data, meervoudig testen, robuste en niet-parametrische statistiek en overlevingsanalyse.

     Aarzel niet om Stat-Gent te contacteren met vragen of voor meer informatie.

       We wensen u een prettige en lonende leerervaring en kijken er naar uit u te ontmoeten.