Didactische wenken voor het onderdeel Algebra

Doelgroep en kadering

Beginnende leerkrachten wiskunde in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs.

Deze nascholing kadert in de lessen vakdidactiek wiskunde binnen de lerarenopleiding wiskunde aan de UGent.

Inhoud

In deze bijscholing gaan we dieper in op diverse door de leerkracht te behandelen onderwerpen:

 • getallenleer en algebraïsch rekenen
 • vergelijkingen en ongelijkheden
 • matrices en stelsels
 • complexe getallen
 • structuren

We kaderen deze onderwerpen binnen de wiskunde van het secundair onderwijs, sporen de rode draden op en linken ze met de eindtermen en leerplannen.

We zoomen in op de moeilijkheden die leerlingen met deze lesonderdelen ervaren. Klemtonen worden gelegd op de abstractie en veralgemening als grondprincipes van de algebra. Daarnaast geven we vele didactische tips bij het ontwerpen en geven van lessen algebra.

Lesmateriaal

Elke leerkracht ontvangt een syllabus.

Praktische informatie

 • Datum: woensdag 18 oktober 2017
 • Tijdstip: 14u30-17u30
 • Locatie: UGent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Gebouw S23, gelijkvloers, leszaal Emmy Noether.
 • Lesgever(s): Gommaar Maes, Tania Van Damme
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Prijs: 40 EUR
 • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
 • Inschrijven voor deze bijscholing