Binnenklasdifferentiatie in de les wiskunde m.b.v. het digitaal leerpad in Xerte. Werken met Xerte

Doelgroep en kadering

Leerkrachten wiskunde in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO).

De visie op en de organisatie van ons huidig onderwijssysteem houdt in dat een leerkracht op elk ogenblik verantwoordelijk is voor het leerproces van een groep leerlingen. Hierdoor ervaart de leerkracht spanning tussen het niveau en het haalbaar tempo van de klasgroep enerzijds en van de individuele leerling anderzijds. Deze nood moet ons stimuleren om na te denken over didactische werkvormen waarbij binnenklasdifferentiatie mogelijk is.

Het gebruik van een digitaal leerpad zet een leerling ertoe aan om bovendien zijn eigen leerproces te sturen. De vaardigheid van het zelfregulerend leren wordt aangeleerd.

Inhoud

In het eerste deel van de nascholing komt binnenklasdifferentiatie algemeen aan bod, alsook hoe een digitaal leerpad in de les wiskunde kan worden ingezet om leerlingen zelfregulerend te leren werken. Ook de keuze voor een leerpad statistiek, ontworpen in Xerte, wordt gemotiveerd.

Aansluitend worden de verschillende modules binnen het ontworpen leerpad statistiek kort toegelicht en overlopen.

In het tweede deel komt het maken van een digitaal leerpad aan bod m.b.v. Xerte. De verschillende mogelijkheden worden uitgelegd.

Tot slot kunnen de deelnemers zelf het leerpad uitproberen.

Wie reeds eerder het eerste deel van deze nascholing heeft gevolgd kan dit overslaan en inpikken bij het tweede deel om 15u15.

Lesmateriaal

Elke leerkracht krijgt toegang tot het leerpad statistiek met bijbehorende cursus. De cursus omvat statistische begrippen die in het leerpad aan bod komen. Ook omvat de cursus een overzicht van de technische mogelijkheden die Xerte biedt.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 15 februari 2017
  • Tijdstip: 14u-18u
  • Locatie: UGent, Campus Sterre , gebouw S25, auditorium Emmy Noether op het gelijkvloers
  • Lesgever(s): Gommaar Maes, Tania Van Damme
  • Maximum aantal deelnemers: 20
  • Prijs: 40 EUR
  • Zelf mee te brengen materiaal: laptop en oortjes. Het is essentieel dat u beide zaken meebrengt om de bijscholing goed te kunnen volgen.
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
  • Inschrijven voor deze bijscholing