Blue Science & Technology Summer Training brengt internationale onderzoekers naar Oostende

(30-09-2021) Van 30 augustus tot 10 september bracht de 5e editie van de Blue Science & Technology Summer Training meer dan 20 onderzoekers van 12 verschillende nationaliteiten naar Oostende.

Blauwe economie

Windmolenpark-221-min.jpgDe aarde wordt ook wel de blauwe planeet genoemd, juist omwille van zijn meest bepalende kenmerk: de oceaan, die ongeveer 70% van het oppervlak van de planeet beslaat. Het is de reden dat het leven bestaat. De oceaan produceert zuurstof, neemt kooldioxide op en draagt ​​bij aan de zoetwaterverversing. Ze levert belangrijke goederen en diensten aan de samenleving. En het is een belangrijk onderdeel van de wereldeconomie, waarbij steeds meer landen naar de oceaan kijken als een manier om te voorzien in de behoeften van hun bewoners, met name kustgemeenschappen.

In drukke zeeën zoals die rond de Europese Unie, inclusief de Noordzee, neemt de druk op het milieu toe en is ruimte schaars. Bij het beheer van deze gebieden moet rekening worden gehouden met de belangen van verschillende economische sectoren, waaronder visserij, energie, scheepvaart en toerisme. Op Europees niveau is de blauwe economie goed voor 4,5 miljoen directe banen en een omzet van meer dan 650 miljard euro.

Multidisciplinaire en internationale samenwerking

De nieuwe generatie mariene wetenschappers en ingenieurs zullen dan ook multidisciplinair moeten samenwerken om de uitdagingen die de blauwe economie stelt aan te gaan. Er is kennis nodig die verder gaat dan de complexe wetenschappelijke en technische kwesties, waarbij medewerkers dwars door wetenschappelijke, ecologische, economische en sociale disciplines heen moeten kijken.

Dit vormt dan ook de basis van de Blue Science & Technology Summer Training, die belangrijke componenten introduceert die een sterke basis leggen voor een duurzame blauwe economie. De internationale deelnemers werden dan ook onder ondergedompeld in tal van thema’s rond de blauwe economie, theoretische sessies, praktische workshops en bezoeken aan unieke faciliteiten in Vlaanderen en Nederland. HZ University of Applied Sciences en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) organiseerden gastlessen over de kweek van schelpdieren en zeewier buiten onze kust en gaven een inleiding tot consumentengedrag. Tijdens een workshop kregen de deelnemers inzicht in hoe we de natuur kunnen gebruiken als bescherming tegen de gevolgen van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging. Ook stakeholderparticipatie staat op het programma. Het betrekken en engageren van alle actoren wordt immers steeds belangrijker voor de succesvolle ontwikkeling van duurzame blauwe oplossingen.

Marine@UGent-voorzitter Colin Janssen: “De grensoverschrijdende samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en industrie creëert tal van kansen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Zo bereiden we via de Blue Science & Technology Summer Training de studenten voor om de uitdagingen in de blauwe economie mee aan te pakken!”