Stories @ UGent @ Work 1: 'Welk onderzoek rond werk prioritair voor Vlaming?'

(16-02-2021) Met Stories @ UGent @ Work brengen we korte, beleidsgerichte analyses. Stories @ UGent @ Work 1: 'Welke thema’s rond werk en arbeidsmarkt vindt de Vlaming prioritair voor verder onderzoek?' (Stijn Baert en Brecht Neyt)

Kerninzichten.

1. Onze enquête bij een toevalssteekproef (en een gemakssteekproef) van Vlaamse burgers van minstens 18 jaar leert dat thema’s rond welzijn op het werk (met inbegrip van werkbaar werk en burn-out) voor hen prioritair zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek.

2. Meerdere respondenten gaven spontaan aan dat pesten op het werk meer aandacht verdient in wetenschappelijk onderzoek.

3. Van de 20 voorgelegde thema’s scoren migratie op de arbeidsmarkt en genderverschillen op de arbeidsmarkt opvallend laag qua prioriteit.

Klik hier voor de volledige story.

Lees zeker ook de andere Stories @ UGent @ Work!