Onderwijs in academiejaar 2021-2022

Informatie over het afleggen van examens in het tweede semester

Alle informatie over het afleggen van examens in het tweede semester van 2021-2022 is hier gebundeld.

Informatie over onderwijs in academiejaar 2022-2023

Voor het onderwijs in academiejaar 2022-2023 is in de onderwijsraad een kader uitgewerkt. De inhoud van dit kader wordt toegelicht in de onderwijstip 'Onderwijs in het academiejaar 22-23'.

Algemene informatie over lesopnames

In leslokalen met vaste opname-apparatuur kan die apparatuur gebruikt worden voor het opnemen van lessen. In leslokalen zonder vaste opname-apparatuur kunnen lesgevers de lessen met de mobiele opnamesets opnemen in combinatie met Zoom of MS Teams. Ga hier na waar je deze sets kan vinden op jouw faculteit.

Generieke richtlijnen en aanbevelingen bij lesopnames over bv. auteursrecht, privacy en duur van beschikbaarheid kan je nalezen in de onderwijstip 'Lesopnames aan de UGent'.

Mondmaskers 

De richtlijnen van de overheid zijn terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Het dragen van een mondmasker tijdens onderwijs-, evaluatie- en examenactiviteiten is op dit moment niet verplicht.

Ook het dragen van mondmaskers in circulatieruimtes (gangen, trappen, liften, ...) is op dit moment niet verplicht.

Het dragen van een FFP2-mondmasker blijft wel aangeraden voor medisch kwetsbare personen.

Ventilatie

Het belang van goede ventilatie werd de voorbije maanden sterk benadrukt. De UGent heeft daarom een groot aantal kwaliteitsvolle CO2-meters aangekocht. Reeds vanaf de start van het academiejaar 2021-2022 wordt de luchtkwaliteit in alle auditoria, leslokalen en practicumlokalen gemonitord met behulp van deze CO2-meters. Op basis van deze monitoring werden reeds maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in verschillende lokalen te verbeteren.

De CO2-meters bevinden zich ter hoogte van de lesgeversdesk met de nodige begeleidende instructies erbij . De CO2-meters werken met 3 kleurcodes (groen, oranje en rood) waarbij de lesgever – afhankelijk van de kleurcode – eventueel dient in te grijpen om de luchtkwaliteit in het lokaal goed te houden of te verbeteren. Bij overschrijding van bepaalde waarden wordt aan de lesgever gevraagd om dit centraal te melden zodat passende opvolgacties genomen kunnen worden. We blijven lesgevers aanmoedigen om elke overschrijding te melden.

Het overschrijden van de drempelwaarden is geen reden tot grote ongerustheid of onmiddellijke stopzetting van de activiteiten in het lokaal. Het is een signaal dat de luchtkwaliteit voor verbetering vatbaar is en betere ventilatie is aangewezen. Oplossingen voor lokalen waar de luchtkwaliteit een probleem vormt/blijft worden per lokaal uitgewerkt. Lesgevers dienen hiervoor niet zelf naar een oplossing te zoeken.

Bij vragen hierover, kunnen lesgevers contact opnemen met CO2melding@ugent.be en/of met de onderwijsdirecteur van hun faculteit.

Ziekte

Studenten die de bevestiging krijgen dat ze positief testten op COVID-19 moeten de instructies van hun behandelend arts volgen. Ze hoeven geen bijzonder statuut aan de UGent aan te vragen. De normale procedure die voorzien is voor ziekte of overmacht kan gevolgd worden. Alle informatie hieromtrent kan geraadpleegd worden op deze pagina: Wat moet ik doen bij ziekte of overmacht?

Quarantaine

Studenten in quarantaine of isolatie vragen geen bijzonder statuut aan maar volgen de normale procedure die voorzien is voor ziekte of overmacht. Als studenten tijdens de quarantaine- of isolatieperiode verplichte on campus onderwijs- en evaluatieactiviteiten hebben, dan vragen ze hiervoor een quarantaine-attest of afwezigheidsattest aan hun behandelend arts.

Een online evaluatie tijdens quarantaine of isolatie is mogelijk indien de lesgever hiermee akkoord gaat. Lukt dat niet, dan wordt de student naar het (on campus) inhaalexamen verwezen binnen dezelfde examenperiode. Als studenten niet meer alle examens kunnen afleggen binnen de betrokken examenperiode, dan zijn ze niet geslaagd en kunnen ze automatisch deelnemen aan de tweedekansexamenperiode. Kunnen ze ook in de tweedekansexamenperiode geen examen afleggen en is er geen inhaalexamen mogelijk, dan moeten zij het vak in het volgende academiejaar terug opnemen in hun curriculum.

Vaccinatie

Wie zich nog wenst te laten vaccineren, kan hiervoor onder andere terecht in het vaccinatiepunt in Flanders Expo of in een vaccinatiecentrum in de buurt van waar je woont. De studentenartsen kunnen geen vaccins toedienen.

Internationale studenten kunnen terecht op https://www.ugent.be/en/administration/welcome/faq-incoming-degree-and-exchange-students voor informatie inzake vaccinatie, testing etc .

Ondanks de vaccinaties komen er nog steeds coronabesmettingen voor.

Testing

Door deze vragenlijst in te vullen kan je inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Heb je milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan je na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. Met deze code kun je ook een quarantaine-attest aanvragen bij de overheid.

Studieplekken

Op de studieplekken, ook in de bibliotheken, kan de volledige capaciteit benut worden, op voorwaarde dat de CO2-concentratie constant opgevolgd wordt. Er moet maximaal geventileerd worden, zodat de CO2-concentratie onder de 900ppm blijft. De capaciteit is dus  afhankelijk van de ventilatiecapaciteit, zodat de 900ppm CO2 niet wordt overschreden.

Lesopnames en lesmateriaal delen onder studenten

Lees hier de onderwijstip voor lesgevers over wat mag en wat niet mag bij het delen van lesopnames en lesmateriaal onder studenten.

Voor de studenten werd alle informatie m.b.t. wat mag en wat niet mag bij het delen van lesopnames en lesmateriaal hier gebundeld.

Excursies en studiereizen

Excursies en studiereizen kunnen in principe doorgaan. Buitenlandse excursies en studiereizen dienen te worden georganiseerd conform het reisbeleid van de UGent.  

Internationalisering

Internationalisering is als strategische onderwijsdoelstelling zeer belangrijk. Wanneer internationale mobiliteit kan, wordt dit gefaciliteerd voor UGent-studenten en buitenlandse studenten. Meer info hieromtrent is te vinden op deze pagina.

Wie contacteren bij vragen?

Alle vragen hierbij mogen gesteld worden aan het Team Onderwijsondersteuning via onderwijsondersteuning@UGent.be

Onderstaande pagina's zijn betrouwbare bronnen van informatie over alle aspecten van het studentenleven, ongeacht de coronamaatregelen.