Resultaten

  • Laat het niet aan de lezer over om alle informatie samen te brengen en zelf conclusies te trekken.
  • Ga in de resultaten van het algemene naar het specifieke: geef eerst de algemene trend of het patroon en voeg dan het cijfermateriaal toe.
  • Geef je observaties, berekeningen en metingen weer. Interpreteer.
  • Stel niet visueel voor wat je in één zin kan zeggen.
  • Gebruik een tabel als de cijfers belangrijker zijn dan de trends. Je vindt hier meer informatie over figuren en tabellen.
  • Geef trends en generalisaties weer aan de hand van grafieken.
  • Bespreek de resultaten objectief: geef geen uitleg bij het hoe en waarom van de resultaten.

bv. "In de vier afleveringen die geanalyseerd werden, zijn 45 vormen van beeldspraak ontdekt. Dit is een gemiddelde van ongeveer elf vormen per journaal. Net zoals bij de analyse van Karrewiet zijn de vormen van beeldspraak die voorkwamen in Het Journaal nog verder te classificeren. Er werden in totaal 31 metaforen ontdekt, waarvan achttien normale metaforen, één dode metafoor en achtmaal een versleten metafoor of cliché. Daarnaast was er tweemaal sprake van kleuroverdracht, éénmaal van reïficatie en éénmaal werd een vorm van synesthesie herkend. Naast metaforen werden ook dertien spreekwoorden geanalyseerd, één vergelijking en één zegswijze. De 31 metaforen die geanalyseerd werden, zijn allemaal gemakkelijke tot gematigd moeilijke metaforen." (De Wachter, L., Soom, C. (2008). Academisch schrijven: Een praktische gids. Leuven: Acco. p.57)

Vind de oplossing voor jouw problemen