Wissel actieve en passieve zinnen af

Evenwicht tussen passief en actief

 • Gebruik het passief wanneer je de nadruk wil leggen op de proef, de resultaten ... en niet op jezelf.
 • Wissel actief af met passief. Om evenwichtig te schrijven moet je streven naar een tekst met 80% actieve en 20% passieve zinnen.
 1. passief met 'worden'
  bv. In het eerste deel van deze thesis worden de historische ontwikkelingen inleidend voorgesteld.
 2. passief met 'zijn'
  bv. Op deze cijfers is een steekproef genomen.
  • Als je te veel passieven gebruikt, schakel dan over op constructies zoals ' krijgt aandacht', 'bevat de mening van', 'toont aan', 'behandelt' om toch onpersoonlijke zinnen te krijgen. bv. Het tweede deel behandelt een uitgebreide studie van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.
  • Wanneer je passieve zinnen kan vermijden, gebruik je ze best niet.

Schrijf niet...

In een eerste hoofdstuk worden de begrippen "coöperatieve onderneming" en "coöperatieve vennootschap" gedefinieerd. In een tweede hoofdstuk wordt de historiek van het coöperatief ondernemerschap in België én als internationale beweging besproken. Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk de netwerken van coöperatief ondernemerschap, zoals dat van de International Co-operative Alliance, … uitgelegd.

Maar wel...

In een eerste hoofdstuk worden de begrippen "coöperatieve onderneming" en "coöperatieve vennootschap" gedefinieerd. In een tweede hoofdstuk komt de historiek van het coöperatief ondernemerschap in België én als internationale beweging aan bod. Vervolgens behandelt het derde hoofdstuk de netwerken van coöperatief ondernemerschap, zoals dat van de International Co-operative Alliance, …

Vergelijk

Passief

Actief maar toch onpersoonlijk

Geconcludeerd wordt dat de docenten de studenten meer moeten aanmanen de auditoria proper te houden.

Door berekening werd vastgesteld dat het plan niet haalbaar was.

De conclusie is dat de docenten de studenten meer moeten aanmanen de auditoria proper te houden.

Berekening wees uit dat het plan niet haalbaar was.