Overbodige woorden

Hulpwerkwoorden

Gebruik geen overbodige nietszeggende hulpwerkwoorden (bv. 'kunnen', 'zullen' en 'willen')

Voorbeeld

Schrijf niet... Er kan gecontroleerd worden hoe het Parlement op de buitenlandse dreiging reageerde.

Maar wel... Er wordt gecontroleerd hoe het Parlement op de buitenlandse dreiging reageerde.

Pleonasmen

Vermijd pleonasmen. Een pleonasme is een uitdrukking waarin één begrip dubbel wordt uitgedrukt.

bv. witte sneeuw, rampzalig drama

Een pleonasme is goed als het de zeggingskracht vergroot: een uitdagende kans

pleonasme

beter

Zelf initiatief nemen

De gestelde vragen

De getroffen maatregelen

De onderlinge relatie

Initiatief nemen

De vragen

De maatregelen

De relatie

Tautologieën

Vermijd tautologieën. Een tautologie is de herhaling van eenzelfde beeld met een andere uitdrukking.

bv. Ik was blij en verheugd. <-> Ik was blij.
bv. Wij zijn genoodzaakt op tijd te moeten komen <-> Wij moeten op tijd komen.

Een tautologie is goed als het de zin effectiever maakt: Hij doet nooit ofte nimmer mee.

tautologie

beter

Daarom is het dan ook zinvol actie te voeren.

 

De studenten hadden aan aantal klachten, zoals bijvoorbeeld,….

 

Ik zal het nog eens herhalen

Daarom is het zinvol actie te voeren.

Het is dan ook zinvol actie te voeren.

 

De studenten hadden een aantal klachten, zoals….

bijvoorbeeld….

Ik zal het herhalen

Ik zal het nog eens zeggen