Jobs bij de UGent

Bekijk hier de openstaande vacatures binnen de UGent: https://oasis.ugent.be/oasis-web/vacature

 

Voor de jobs in de Universitaire restaurants en cafetaria's hebben we extra planningstool, te vinden via URL Studentenjobs.UGent.be Schrijf je in met je instellingsmail en krijg dagelijks berichten van openstaande shifts.

Bijna alle diensten en vakgroepen van de UGent doen regelmatig beroep op jobstudenten. Werken in de studentenrestaurants, portier bij een faculteit, administratief werk op een centrale dienst, … het kan allemaal.

Kies je voor een job bij de Universiteit Gent, dan dien je je kandidatuur in bij de Jobdienst.

Je kan dit telefonisch doen of via mail naar jobdienst@UGent.be.

Heb je de job, dan krijg je je contract doorgestuurd via Signing.Ugent.be. Wanneer je It's me! op je smartphone hebt, kan je digitaal je contract tekenen.. Heb je geen It's me! op je smartphone, dan laat je dat weten via mail naar jobdienst@UGent.be en krijg je van ons een andere oplossing aangeboden.

Opgelet! Begin NOOIT te werken vooraleer je contract getekend is.

Werken als jobstudent bij de UGent

Loon

Aan de UGent wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van de student om het loon te bepalen, studenten worden  betaald naargelang de functie die ze uitoefenen. Elke functie valt binnen een bepaalde functieklasse en elke functieklasse is gekoppeld aan een bepaald loonbarema. Dezelfde regeling is van toepassing voor de werknemers van de UGent.

Voor jobs uit een bepaalde functieklasse is een diploma* vereist. Beschikt men niet over het vereiste diploma, dan kan men hoogstens het uurloon uitbetaald krijgen dat overeenstemt met het hoogste diploma dat men wel kan voorleggen.

De verschillende loonbarema’s zijn:

Functieklasse Bruto uurloon Diploma Voorbeeld jobs

C

€ 14,64

Hoger middelbaar

Restaurantwerk, poetsen, portier

Bibliotheekwerk, receptiewerk, administratief werk

B

€ 16,55

Bachelor*

Laboratoriumwerk, enquêtes verwerken

A

€21,67

Master*

Literatuurstudie, medisch onderzoek

 

* je moet het respectievelijk diploma hebben om uitbetaald te kunnen worden in die loonschaal.

Jobstudenten hebben ook recht op verschillende toeslagen op hun loon. We geven hierbij de belangrijkste:

Haard- en standplaatstoelage

De haardtoelage wordt toegekend aan gehuwden of samenwonenden voor zover de echtgenoot of echtgenote geen haardtoelage geniet en aan gehuwden of samenwonenden die kinderen ten laste hebben waarvoor zij zelf de kinderbijslag uitbetaald krijgen op voorwaarde dat de eventuele partner geen haardtoelage geniet.
De standplaatstoelage wordt toegekend aan diegene die geen recht heeft op een haardtoelage.

Zon- en feestdagen

Op zon- en feestdagen, ontvang je naast je normaal loon de toelage voor prestaties op zon- en feestdagen.

Je krijgt als jobstudent dezelfde reglementaire en wettelijke feestdagen uitbetaald als het vast personeel van de Universiteit.

Dagen waarop het personeel dienstvrijstelling krijgt van de Rector worden niet beschouwd als zon- en feestdagen. Wordt er op zo’n dag gewerkt dan is het gewone uurloon van toepassing. Werk je niet, dan krijg je niet uitbetaald.

Je hebt eveneens recht op een vergoeding voor feestdagen die vallen na de einddatum van je contract.

  • Heb je minder dan 15 dagen gewerkt? Dan krijg je geen extra betaling
  • Heb je meer dan 15 dagen maar minder dan een maand gewerkt zonder onderbreking? Dan krijg je extra betaald voor de feestdagen die vallen tijdens de 14 dagen volgend op je tewerkstelling
  • Heb je meer dan een maand gewerkt zonder onderbreking? Dan krijg je extra betaald voor de feestdagen die vallen tijdens de 30 dagen die volgen op je tewerkstelling

Nachtprestaties

Voor prestaties tussen 22.00u en 06.00u ontvang je een toelage.
Wanneer je begint te werken tussen 18.00u en 22.00u en je stopt met werken nà 22.00u of je begint te werken voor 06.00u en je stopt tussen 06.00u en 08.00u; dan krijg je eveneens de toelage voor nachtprestaties uitbetaald!

Gewaarborgd loon bij ziekte

Bij ziekte heb je recht op gewaarborgd loon op voorwaarde dat je bij aanvatting van de ziekteperiode minimum 1 maand in dienst bent. Je moet de dienst waar je werkt wel voor aanvang van je werk verwittigen over je afwezigheid.

Vakantiegeld en vakantiedagen

Je krijgt als jobstudent vakantiegeld uitbetaald indien je werkt met afhouding van 13,07% RSZ. Het vakantiegeld bedraagt 15,34% van je brutoloon.
Je krijgt geen vakantiegeld wanneer je werkt met verminderde RSZ.  Wanneer je minder dan 475 uren werkt, wordt er slechts 2,71% RSZ afgehouden van je brutoloon.

Woon-werkverkeer

Wanneer je als jobstudent gebruik maakt van het openbaar vervoer of met de fiets naar je werk gaat, dan krijg je dit gedeeltelijk vergoed. Je vraagt deze vergoeding zelf aan bij de Jobdienst

Contact

Contactgegevens directie Personeel en Organisatie, cel Jobstudenten

Loonadministratie

Karen De Waele
tel. 09 264 32 22

Contactgegevens Jobdienst voor studenten

Tomas Swalens & Robert Mendonck
tel. 09 264 70 74 of 09 264 70 40
Jobdienst@UGent.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u tot 16:30u.

Gerelateerde inhoud