Rust en stilte


Om alle bewoners  een goede nachtrust te gunnen, moet het in de homes vanaf 23.00 uur volledig stil zijn.
Iedere vorm van geluidsoverlast, na dit tijdstip, wordt gesanctioneerd.
Alle gevallen van geluidsoverlast worden door de Permanentiedienst gemeld aan de afdeling Huisvesting.  Bij ernstige overlast kan de bewoner gevraagd worden het home definitief te verlaten.
De afdeling Huisvesting garandeert, dat er tijdens de sperperiodes geen werken gebeuren, die geluidsoverlast veroorzaken. Tijdens deze periode moet het, de klok rond, stil zijn in de homes.