Ik wil mijn kot onderverhuren

Onderverhuren, wat is dat?

Doe je een stage buiten Gent of ga je enkele maanden op uitwisseling naar het buitenland, en heb je je kot daardoor een tijdje niet nodig?
Wist je dat je je kamer in dat geval aan een andere kan onderverhuren?

 Onderverhuren biedt je wel heel wat voordelen!
  •  Je hoeft je kot waar je graag verblijft niet op te geven
  • Je hoeft geen ander kot te zoeken voor een kortere periode
  • Je kan een andere student die op zoek is naar een kot voor een korte periode helpen


Je kot onderverhuren, mag dat?

Als je deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma of een stage moet volbrengen, heb je het recht om je kamer onder te verhuren. Je hebt hiervoor de schriftelijke toestemming van de verhuurder niet nodig. De verhuurder kan zich alleen verzetten als hij daarvoor een gegronde reden heeft, vb. de onderhuurder is geen student.


Wens je je kamer onder te verhuren omwille van een andere reden, dan heb je de schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig.

Vind ik snel een kandidaat onderhuurder?

Absoluut. Op dit moment zijn er nog veel studenten op zoek naar een kamer. Vooral inkomende uitwisselingsstudenten die enkel in het eerste semester in Gent zullen zijn, zijn nog op zoek. Enkele uren nadar je je kot hebt geadverteerd heb je wellicht al een kandidaat onderhuurder!

Je kot op de private markt onderverhuren?

Je kot in één van de homes van de UGent onderverhuren?