Facturatie tijdens coronacrisis - maart
Je hebt jouw wooneenheid tegen 22 maart moeten verlaten.

Dan betaal je huur voor de maand maart 2020 minus een afwezigheidskorting voor de dagen dat je er niet was. Jouw factuur werd dus als volgt berekend.

  • Geen beurs     -> 284,00 euro – 85,20 euro = 198,80 euro
  • Bijna beurs     -> 183,00 euro – 54,90 euro = 128,10 euro
  • Beurs              -> 163,00 euro – 48,90 euro = 114,10 euro

Je hebt een uitzondering gekregen om in jouw wooneenheid te verblijven.

Dan betaal je huur voor de volledige maand maart 2020 overeenkomstig jouw beursstatuut.

  • Geen beurs      -> 284,00 euro
  • Bijna beurs      -> 183,00 euro
  • Beurs               -> 163,00 euro

 

Frequently Asked Questions

 1)      Wat met de reeds ontvangen factuur van maart?

Ter compensatie van de reeds gefactureerde huur van maart zal voor de periode 23.03.2020 - 31.03.2020 een creditnota worden opgemaakt. De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien de factuur van maart nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.

2)      Wat met reeds betaalde huurgelden voor maart?

De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

3)      Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor maart betaald?

Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

4)      Door omstandigheden heb ik de factuur van maart nog niet betaald?

Indien de factuur van maart nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag van maart aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.

5)      Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen?

Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be 

6)      Op OASIS kan je alle openstaande facturen/ creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 

 
In de maand maart 2020 bestond er geen mogelijkheid tot opschorting of EGW-korting.

Jouw factuur bestaat dus uit de gewoonlijke huur, overeenkomstig jouw beursstatuut.

  • Geen beurs     -> 445,00 euro
  • Bijna beurs     -> 346,00 euro
  • Beurs              -> 326,00 euro

Frequently Asked Questions

1)      Wat met de reeds ontvangen factuur van maart?
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Aangezien je op jouw wooneenheid verbleef zijn er normaliter geen teveel betaalde bedragen.

2)      Wat met reeds betaalde huurgelden voor maart?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

3)      Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor maart betaald?
Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

4)      Door omstandigheden heb ik de factuur van maart nog niet betaald?
Indien de factuur van maart nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag van maart aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd. Wat in jouw geval betekent dat je de gewoonlijke huur dient te betalen.

5)      Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen?
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be 

6)      Op OASIS kan je alle openstaande facturen/ creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 


In de maand maart 2020 bestond er geen mogelijkheid tot opschorting of EGW-korting.

Jouw factuur bestaat dus uit de gewoonlijke huur.

  • Factuur           -> 527,00 euro

Frequently Asked Questions

1)      Wat met de reeds ontvangen factuur van maart?
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Aangezien je op jouw wooneenheid verbleef zijn er normaliter geen teveel betaalde bedragen.

2)      Wat met reeds betaalde huurgelden voor maart?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

3)      Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor maart betaald?
Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

4)      Door omstandigheden heb ik de factuur van maart nog niet betaald?
Indien de factuur van maart nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag van maart aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd. Wat in jouw geval betekent dat je de gewoonlijke huur dient te betalen.

5)      Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen?
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be 

6)      Op OASIS kan je alle openstaande facturen/ creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.