Een voorschot op de beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling


Je kan als student een voorschot aanvragen op de beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling.

 

  • Studenten die in aanmerking komen voor een beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling

 

  • Na je (her)inschrijving
  • Vóór je vertrek naar het buitenland (ten vroegste 2 maanden voor jouw vertrek)
  • Tijdig, want de termijn tussen je aanvraag en de uitbetaling kan enkele weken duren

 

De aanvraag kan je indienen via Oasis in 'het studentenportaal van de Sociale Dienst'.

 

  • Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van de verwachte beurs
  • We nemen standaard 80% van het verwachte bedrag van je beurs
  • We baseren ons hierbij op het standaard bedrag, dus niet het verhoogde bedrag voor beursstudenten
  • Wens je een lager bedrag als voorschot, dan kan je ons dit melden bij de aanvraag

 

  • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de volledige beurs
  • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren

Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.