Deadlines academiejaar 2021-2022

Uiterste data voor het aanvragen van een bijzonder statuut*

  • Eerstesemesterexamenperiode: 5 november 2021
  • Tweedesemesterexamenperiode: 25 maart 2022
  • Tweedekansexamenperiode: 1 juli 2022

Uiterste data voor het koppelen van de faciliteiten aan de vakken*

  • Eerstesemesterexamenperiode: 10 december 2021
  • Tweedesemesterexamenperiode: 29 april 2022
  • Tweedekansexamenperiode: 5 augustus 2022

Uiterste data voor het heraanvragen van faciliteiten wanneer het bijzonder statuut in een eerder academiejaar werd toegekend*

  • Eerstesemesterexamenperiode: 5 november 2021
  • Tweedesemesterexamenperiode: 25 maart 2022
  • Tweedekansexamenperiode: 1 juli 2022

 

* Uitzonderingen op de deadlines kunnen worden toegestaan wanneer de functie-uitval onverwacht optreedt en/of de diagnose pas na de uiterste aanvraagdatum wordt gesteld.