Diploma

Als je geslaagd bent, zal je zowel een digitale als een papieren versie van je diploma ontvangen.

Digitale versie

We mailen je diploma en diplomasupplement in pdf-formaat naar zowel je UGent-mailadres als naar je privé-mailadres.

Deze documenten bevatten een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan gecontroleerd worden.

Opgelet: je UGent-mailbox wordt kort na afstuderen afgesloten.

 • Controleer via Oasis of je persoonlijk e-mailadres en andere contactgegevens correct zijn en pas ze zo nodig aan
 • Moet de schrijfwijze van je naam aangepast worden: mail ons zo snel mogelijk via (bij voorkeur vooraleer je geslaagd verklaard wordt)
 • Maak een kopie van de digitale documenten en bewaar deze op een veilige plaats

Deze digitale versie van je diploma is enkel mogelijk vanaf academiejaar 2015-2016 en niet voor vorige academiejaren.

Vanaf academiejaar 2015-2016 ontvang je van je diplomasupplement enkel een digitale versie.

Papieren versie

Masterdiploma

Je masterdiploma wordt uitgereikt op de plechtige proclamatie. Als je niet aanwezig bent op je proclamatie, dan kan je nadien terecht bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s

Wil je je diploma per post ontvangen? Dat kan tegen betaling van 12 euro in geval van Belgisch adres of 15 euro / 20 euro in geval van internationaal adres (kosten aangetekende zending). Mail hiervoor naar . Diploma's worden enkel aangetekend verstuurd.

Opgelet: masterdiploma’s van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur worden door de Facultaire Studentenadministratie per post verstuurd en worden dus niet op de proclamatie uitgereikt.

Doctoraatsdiploma:

Het doctoraatsdiploma wordt uitgereikt bij de publieke verdediging.

Ander diploma / getuigschrift

Bachelordiploma, internationaal en interuniversitair diploma en getuigschrift schakel- en voorbereidingsprogramma: wordt uitgereikt door je Facultaire Studentenadministratie.

Opleidingen Levenslang Leren (LLL):

Attesten van deelname aan lezingen en studiedagen en attesten van deelname of getuigschriften van kort- en langlopende opleidingen worden uitgereikt door de Academies LLL.

Getuigschriften postgraduaatsopleiding: afhankelijk van de faculteit wordt je getuigschrift per post verstuurd of door de Facultaire Studentenadministratie uitgereikt.

Getuigschriften micro-credentials worden in pdf-formaat gemaild. Een afgedrukt exemplaar kan aangevraagd worden via diploma@ugent.be

Engelstalige versie

Vanaf academiejaar 2015-2016 krijg je samen met de Nederlandstalige versie ook een Engelstalige versie.

Studiegeld niet betaald: geen diploma

Je krijgt geen creditbewijzen, diploma's en getuigschriften, indien je studiegeld niet volledig betaald is.

Diploma afhalen via volmacht

Iemand anders kan jouw diploma afhalen via volmacht.

Attest van slagen

Een attest van slagen dien je zelf te downloaden via Oasis.

Het attest bevat een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan gecontroleerd worden.

Duplicaat, voor eensluidende kopie, vertaling, diploma HoGent en HoWest

 • Duplicaat diploma of getuigschrift/(-supplement)

  Indien je je diploma of getuigschrift verloren bent, kan je in bepaalde gevallen een duplicaat verkrijgen.
 • Voor eensluidende kopie diploma of getuigschrift

  Een voor eensluidend verklaarde kopie van je diploma of getuigschrift is een kopie van het origineel document, waarvan de echtheid is bevestigd.
 • Engelse vertaling diploma of getuigschrift/(-supplement)

  In bepaalde gevallen ontvang je samen met je Nederlandstalige diploma of getuigschrift een Engelse vertaling. In andere gevallen kunnen we een Engelse vertaling bezorgen.
 • Attesten en diploma's geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest

  Volgde je vóór 2013-2014 aan de Hogeschool Gent (HoGent) of aan de Hogeschool West-Vlaanderen (HoWest) een opleiding die nu geïntegreerd is in de Universiteit Gent (UGent)? Dan vraag je volgende documenten aan bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's van de UGent.

Nederlandse student

Belgisch diploma voor Nederlandse student en studieschuld

Een Belgisch diploma kan ervoor zorgen dat (een deel van) je studieschuld een gift wordt.

De UGent wisselt de inschrijfgegevens van de studenten uit met de Databank Hoger Onderwijs België (DHO) van het AHOVOKS en je hoeft dan geen gewaarmerkte kopie mee te sturen met je aanvraag.

Meer info

Buitenlands diploma in Nederland: Nederlandse titel aanvragen – DUO

Meer info

Contact