UGent en Renson Ventilation werken samen aan een beter binnenklimaat

(03-05-2021) Renson Ventilation steunt de onderzoeksgroep Bouwfysica van de UGent.


Het West-Vlaamse bedrijf Renson Ventilation draagt innovatie hoog in het vaandel. Daarom houden ze een nauwe band aan met de academische wereld, waaronder de onderzoeksgroep Bouwfysica van de UGent. De steun en de betrokkenheid van een partner zoals Renson stimuleert nieuwe kenniscreatie, maar verzekert ook dat die kennis in omloop wordt gebracht en haar weg vindt naar concrete toepassingen. Renson beoogt met de schenking aan de onderzoeksgroep vooral om de complexiteit in klimaatbeheersing, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, eenvoudig en toepasbaar te kunnen benaderen.


Het onderzoek


De onderzoeksgroep Bouwfysica van de UGent draagt bij tot de ontwikkeling van kennis over duurzame en energie-efficiënte gebouwen met een gezond en comfortabel binnenklimaat. De onderzoeksmethodes die hiervoor worden ingezet omvatten zowel de ontwikkeling en toepassing van numerieke rekenmethodes, het opzetten van labo- en in-situtesten, en het uitvoeren van grootschalige monitoringcampagnes, met het doel de bouwfysische prestaties van energie-efficiënte bouw- en installatieconcepten te evalueren. Eén van de toepassingen die de onderzoeksgroep al twintig jaar in het bijzonder bestudeert is die van ventilatie van gebouwen in relatie tot binnenluchtkwaliteit en energie-efficiëntie. Prof. Arnold Janssens en Prof. Jelle Laverge nemen in dit verband een leidinggevende rol op in internationale kenniscentra en onderzoeksplatformen, zoals het Air Infiltration and Ventilation Centre (aivc.org) en IEA-EBC Annex 86 ‘Energy Efficient Indoor Air Quality Management in Residential Buildings’ (annex86.iea-ebc.org).


De schenking van Renson Ventilation laat de onderzoeksgroep toe deze kennis in de volgende jaren verder uit te bouwen, meer specifiek voor wat betreft de numerieke modellering van polluenten in de binnenomgeving in relatie tot gezondheidsrisico’s, en de optimalisatie van smart ventilation op basis van deze modellen.

Indicatoren voor binnenluchtkwaliteit
Indicatoren voor binnenluchtkwaliteit

 

Model voor gecombineerd warmte-, lucht- en polluenttransport in ‘Modelica’-simulatieomgeving
Model voor gecombineerd warmte-, lucht- en polluenttransport in 'Modelica'-simulatieomgeving