GIT criminologie 2022-2023

Niet geslaagd na tweede zittijd?

Indien je na afloop van de tweede examenperiode niet voor alle vakken geslaagd bent, kan je vaak (afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten) toch al opleidingsonderdelen uit het volgende modeltrajectjaar opnemen. Vanaf dat moment volg je geen modeltraject meer, maar start je in een geïndividualiseerd traject (GIT).

Misschien kom je in aanmerking voor een GIT!

De GITwijzer vertelt je of je in aanmerking komt voor een GIT en hoeveel studiepunten jouw GIT mag bedragen.

Start de GIT-wijzer

Een overzicht van alle mogelijke GIT's vind je hier

Hoe een GIT aanvragen?

Stap 1: herinschrijven

  • via Oasis
  • deadline = 30 september 2022

Stap 2: samenstellen curriculum

  • via Oasis , 'aanvullen curriculum' kan men de vakken voor het huidig academiejaar bekijken en aanvullen.

Stap 3: curriculum ter goedkeuring voorleggen aan curriculumcommissie

  • klik op 'voorleggen ter goedkeuring'

  • vermeld bij 'opmerkingen'  GIT nummer waaronder jouw GIT valt (zie GIT-wijzer)
In onderstaand filmpje wordt jou getoond hoe je jouw herinschrijving in Oasis in orde brengt. 

Tips bij het samenstellen van een GIT

  • Of je in aanmerking komt voor een GIT en hoeveel studiepunten je in totaal mag opnemen, wordt bepaald door de studievoortgang die je tot nu toe maakte.
  • In een GIT ben je verplicht om alle vakken (plichtvakken en keuzevakken) uit het laagste modeltrajectjaar op te nemen. Begin dus altijd met het toevoegen van de vakken die je nog dient op te nemen. Tel het aantal studiepunten op en vul dit aan met vakken uit het volgende modeltrajectjaar tot de maximale toegelaten GIT-grens
  • Mag je een GIT opnemen van max. 60 stp, dan kan je ook iets boven die max. grens gaan op voorwaarde dat je geen surnumeraire vakken opneemt. Een vak is surnumerair als het uit jouw curriculum kan worden gehaald zonder dat je hierdoor onder de grens van 60 stp duikt.
Bijv. Je mag een GIT opnemen van 60 stp maar neemt 63 stp op. Als jouw curriculum een vak van 3 stp bevat, is dit vak surnumerair en wordt het verwijderd.

Deadline voor aanvragen GIT

De deadline voor je aanvraag is 7 oktober 2022

Nog vragen?

De traject- en studiebegeleiders van het monitoraat en de medewerkers van de FSA organiseren GIT-sessies waarop je individuele vragen kan stellen over de samenstelling van jouw GIT.

Om zoveel mogelijk studenten op een korte tijdspanne te kunnen helpen, worden GIT-vragen enkel tijdens deze GIT-sessies beantwoord. 

Inschrijven voor een sessie kan vanaf 14/9 via 'groepen' op de facultaire infosite van Ufora.

Afwijkingen GIT-regels

Afwijkingen van de standaard GIT-regels zijn enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden te beoordelen door de Curriculumcommissie. De aanvraag hiertoe dient te gebeuren uiterlijk op 7 oktober 2022 via een gemotiveerd schrijven per email naar