Onderwijsprijzen

Eigen prijzen (Faculteit Recht en Criminologie)

Op de plechtige proclamaties in juli en september reikt de Faculteit meerdere prijzen uit aan verdienstelijke studenten, o.a. aan de beste student en voor de beste masterproeven.

Andere, externe, prijzen

Hierna volgt een overzicht van de prijzen waarover informatie arriveerde op het decanaat. (Enkelen worden toegekend voor zowel onderwijs- als onderzoekswerken.)
Uiteraard is deze lijst niet volledig. Informatie over wetenschappelijke prijzen kan steeds overgemaakt worden aan de decaan.