Doelgroep van het diversiteitsteam

Studenten, personeel, aanbieders van onderwijs, externen kunnen met vragen of voorstellen over diversiteit op de faculteit Recht en Criminologie en eventuele problemen terecht bij het facultair diversiteitsteam. Het facultair diversiteitsteam vormt het meldingspunt met betrekking tot diversiteitsthema’s.

Bij melding van diversiteitsgerelateerde problemen verwijst het facultair diversiteitsteam door naar de bevoegde  facultaire organen en/of personen die het aangekaarte probleem onderzoeken en behandelen.