Gedeelde netwerkschijven

Beschrijving netwerkschijven UGent en hoe te gebruiken binnen en buiten het Intranet en via Athena.

Netwerkschijven aan UGent en Faculteit Rechten.

Wat zijn netwerkschijven?

Netwerkschijven zijn gedeelde mappen op een file- of bestandsserver die toegankelijk zijn voor 1 of meerdere personen.  
Binnen Windows kunnen dergelijke netwerkschijven gekoppeld worden aan een vrije stationsletter (Bvb. H: of S:), dit kan automatisch gebeuren tijdens het inloggen of manueel. 
Binnen OSX of Linux kan men eveneens dergelijke netwerkschijven koppelen als SMB/CIFS station.

Welke netwerkschijven krijgt u standaard aan UGent en de Faculteit Rechten? 

DICT creëert voor iedere student en personeelslid een persoonlijke netwerkschijf (5 GB), die gekoppeld wordt als H:-schijf op elke PC binnen het UGent-domein en binnen Athena.

De Faculteit Rechten biedt aan ieder personeelslid van de faculteit bijkomend een persoonlijke netwerkschijf aan van 50 GB die gekoppeld wordt als K-schijf.  Daarnaast is ook nog een vakgroepschijf beschikbaar (50 GB, L:) en een facultaire schijf. (50 GB, M: ).  [Deze facultaire schijven K:, L: etc. verdwijnen in de loop van 2021]

Ook binnen Athena (zowel On als Off campus) krijgt u automatisch bepaalde netwerkschijven beschikbaar. (H:, S: gewoonlijk).  Uw documenten op deze netwerkschijven zijn lees- en bewerkbaar in elke applicatie op Athena.

Backup-beheer en 'vorige versies' op netwerkschijven

DICT voorziet in dagelijkse back-ups van de documenten op aangeboden netwerkschijven.
Deze schijven zijn daardoor een veiliger omgeving voor opslag dan lokale schijven in uw pc of laptop.

U opent hiervoor het venster 'Eigenschappen' van de map op de netwerkschijf waarin u een vorige versie van de document wil herstellen. (rechtermuisklik op geselecteerd map).
U kan eenvoudig een kopie van de gewenste datum openen, controleren en de nodige bestanden terugzetten (best via Kopieren van de map naar het bureaublad  en daarna manueel de nodige bestanden terugzetten naar de netwerkschijf).

 

Previous verions

 

Netwerkschijven gebruiken op een pc buiten UGent

Als u een VPN-verbinding hebt opgezet met UGentnet is het mogelijk om netwerkschijven te gebruiken vanop uw thuis-pc of -laptop.
Een gedetailleerde beschrijving van hoe u dit kan doen kan u vinden in dit document.

Het pad naar uw persoonlijke DICT-schijf (H:-schijf) Off-Campus is :  \\files.ugent.be\<ugentaccount>\home
Het pad naar de gedeelde DICT schijven (S:-schijven) waar u toegang toe hebt, is :  \\files.ugent.be\<ugentaccount>\shares