Estate Planning in een Belgisch-Nederlandse context

Studienamiddag 'Estate Planning in een Belgisch-Nederlandse context'

uitgesteld naar het najaar 2020 !

Inleiding

Na eerdere succesvolle edities inzake de fiscale aspecten van emigraties en het in het buitenland aanhouden van onroerend goed, vormt deze derde studiedag een nieuwe samenwerking van 4 partneruniversiteiten. Ditmaal gaat de aandacht naar grensoverschrijdende ‘estate planning’. Welke fiscale en onderliggende civielrechtelijke regels beheersen de overdracht van een vermogen, wanneer zowel Nederlandse, als Belgische aandachtspunten rijzen. Dit internationaal karakter kan enerzijds volgen uit de samenstelling van het vermogen (met zowel Belgische, als Nederlandse goederen), maar anderzijds ook uit de groep van potentiële begunstigden (met zowel Belgische, als Nederlandse rijksinwoners).

Het samenbrengen van Nederlandse en Belgische specialisten ter zake laat toe een grondige analyse te maken van het ideale vermogensbeheer met aandacht voor alle aspecten, inzake schenk- en successierechten. Hoe kan een optimale vruchtgebruikconstructie worden uiteengezet?  Welke clausules kunnen in schenkingen, testamenten of erfovereenkomsten nuttig worden aangewend? Welke beperkingen komen eventueel voort vanuit het huwelijksvermogensrecht? Wanneer biedt een dergelijk grensoverschrijdend karakter, naast eventuele bijkomende moeilijkheden, ook extra opportuniteiten voor een verdere fiscale optimalisatie?

Deze studiedag beoogt zowel een algemeen kader te bieden van beide fiscale rechtsstelsels, als een aantal typisch voorkomende praktijksituaties grondig uit te diepen, met aandacht voor alle relevante rechtsgebieden waarmee men rekening moet houden bij de ideale tax planning.

Programma

programma Estate Planning

Praktisch

Datum: nader te bepalen!

 • aanvang om 12.00 uur (registratie)
 • einde voorzien om 17.30 uur

Plaats:

 • Rode Zaal (Faculteit Recht en Criminologie, Campus Aula, Universiteitstraat 6, 9000 Gent) - routebeschrijving

De Rode Zaal bevindt zich op de 2de verdieping van Vleugel C.

Prijs: € 150.

Dit omvat deelname aan studienamiddag, documentatiemateriaal, broodjeslunch, koffiepauze en netwerkdrink.

Betaling na ontvangst van de factuur, door overschrijving op rekening BE59 3900 9658 0026 van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent (met vermelding van factuurnummer).

Annulatie kan enkel schriftelijk en uiterlijk tot 2 dagen voor het congres. Vervanging door een collega is toegestaan mits voorafgaande mededeling.

Erkenningen:

 • Orde van Vlaamse Balies: erkend voor 4 standaardpunten
 • Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag voor 4 uur
 • Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten: aanvraag voor 4 punten
 • Instituut voor Gerechtelijke Organisatie: erkenning ontvangen
 • (NL) Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs (NOB): 4 punten
 • (NL) Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB): 4 geaccrediteerde punten
 • (NL) Register Belastingadviseurs

Folder

 • Folder 'Estate Planning in een Belgisch-Nederlandse context

INSCHRIJVEN

Elektronisch inschrijvingsformulier

 

logo UGentMaastricht University logo Radboud Universiteit logo ... Universiteit Hasselt logo