Robin Delarue

Korte Bio

Robin Delarue
Robin behaalde een Master in de rechten (2019) en een Master in het notariaat (2020), beiden magna cum laude.

Hij is sinds 2022 actief als praktijkassistent binnen de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, waar hij in hoofdzaak onderwijsondersteuning biedt voor het opleidingsonderdeel rechtsvinding, maar ook voor de opleidingsonderdelen algemene rechtsleer en onderzoeksmethoden. Eerder bood Robin al onderwijsondersteuning voor het opleidingsonderdeel personen-, familie- en relatievermogensrecht.

Daarnaast is Robin actief als advocaat waar hij families begeleidt bij de planning en de structurering van hun vermogen en hen tevens bijstaat bij familiale geschillen..