Gerd Verschelden

Contact & Profielinfo

Profiel

Korte Bio

Gerd Verschelden

Gerd Verschelden is voltijds gewoon hoogleraar Personen-, familie- en relatievermogensrecht. Hij studeerde rechten aan de UGent en behaalde in 1998 de diploma van licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het secundair onderwijs in de rechten (telkens met grote onderscheiding).

Hij promoveerde in 2005 met een proefschrift over afstammingsrecht en werd datzelfde jaar docent. Hij was promotor van doctoraten over echtscheidingsrecht (3), medisch begeleide voortplanting (2), alternatieve geschillenoplossing (2) en kinderrechten (1). Hij begeleidt lopend doctoraal onderzoek over afstamming, broers en zussen en alimentatie en doceert Basisbegrippen van recht, personenrecht, familierecht en relatievermogensrecht in zowel de bachelor- als de masteropleiding rechten.

Gerd is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Familierecht (Wolters Kluwer) en de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht (Intersentia),  co-hoofdredacteur van het verzamelwerk Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (Wolters Kluwer) en coördinerend hoofdauteur van het vijfjaarlijkse “Overzicht van rechtspraak Familierecht” in het Tijdschrift voor Privaatrecht.

Sinds 2018 is hij voorzitter van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de UGent.


Zie ook zijn publicatielijst.