Codes masterproeven

De codes masterproef worden, behalve op deze website, op de volgende locaties bekendgemaakt:

  • op de Minerva site
  • op het gelijkvloers: aan het bureel van de pedel FSA Mieke Mestdagh (Braunschool,Voldersstraat 3, gelijkvloers)
  • op de derde verdieping vakgroep crim: op de ad valvas borden criminologie.

A = groter of gelijk aan 13

B = groter of gelijk aan 10 maar kleiner dan 13

C = groter of gelijk aan 6 maar kleiner dan 10

D = kleiner dan 6

Zowel de promotor als de beide commissarissen waarderen de masterproef met een score …/20.
Van deze drie resultaten wordt het rekenkundig gemiddelde gemaakt. Dit resultaat is het eindcijfer van de masterproef.

Wie NIET aan een gemiddelde van 10 op 20 komt, kan zijn/haar masterproef opnieuw indienen tijdens de tweedekansexamenperiode (= maandag 17 augustus 2015).

De Plechtige proclamatie gaat door op dinsdag 15 september 2015 om 10u30 in de Aula. (Voldersstraat 9)

i.o. Prof. dr. Brice De Ruyver,
Voorzitter Examencommissie Master Criminologische Wetenschappen