Publicaties

Themanummer ‘Kunstcriminaliteit’ in Cahiers Politiestudies (najaar 2023)

Voor het najaar van 2023 staat de publicatie van het themanummer ‘Kunstcriminaliteit’ in het tijdschrift Cahiers Politiestudies gepland. Drie leden van GRACE (prof. dr. Marc Cools, Mathias Desmet en Amber Gardeyn) maken voor dit themanummer deel uit van de gastredactie en bereiden een bijdrage voor. Daarnaast zullen ook Kim Covent, Wesley De Smet en Ibrahim Bulut een bijdrage in het tijdschrift verzorgen. Hieronder vindt u alvast een omschrijving van het themanummer, alsook een link naar de website van waaruit u het zal kunnen aanschaffen.

De politionele aanpak van kunstcriminaliteit is in België en Nederland een onderbelicht thema. Nochtans genereert dit fenomeen criminele opbrengsten en is de culturele schade aanzienlijk. Kunstcriminaliteit – of criminaliteit tegen cultureel erfgoed – uit zich in verschillende transnationale vormen: diefstal, plundering en illegale handel in cultuurgoederen, vernieling van cultureel erfgoed tijdens militaire conflicten of maatschappelijke onrust, iconoclasme, vervalsing en fraude, witwassen van crimineel geld… De kunstmarkt is per definitie geglobaliseerd en wordt gedragen door actoren die werken met internationale tussenpersonen. Ze is matig gereguleerd, moeilijk te controleren en discretie en geheimhouding heersen. De collusie tussen de criminele onder- en bovenwereld noodzaakt een internationale politionele en beleidsmatige visie.

https://cahierspolitiestudies.eu/publicaties/2022-2023-2024 (voorlopige link)