Twee nieuwe FWO projecten toegekend aan onze faculteit

(17-12-2021)

Er werden twee nieuwe FWO projecten toegekend aan onze faculteit.

Marc Cools en Tom Vander Beken (met Jacques De Maillard) behaalden een senior project ("Strafbeleid, de staat, de burgermaatschappij en de markt: een studie naar de oorsprong, omvang en reikwijdte van de privatisering van de strafrechtsbedeling in België en Frankrijk").

Christophe Vandeviver (met Luis Enrique Correa da Rocha van FEB) behaalde een junior project ("Het verband tussen netwerken van veelplegers en mededaders in tijd en ruimte").

In totaal werden er 1297 projecten ingediend, wat de slaagkans voor dit jaar op 20,5% bracht.