RED NOSE: LONELINESS

Omschrijving

Dit project voert onderzoek naar het sociaal welzijn van jonge anderstalige nieuwkomers in OKAN-scholen. Er wordt gekeken naar hun ervaringen van eenzaamheid, en de mate waarin scholen hiertegen bescherming kunnen bieden. Het project wordt gefinancierd door het FWO, wordt uitgevoerd in kader van “Rode Neuzen” en in samenwerking met Prof. Benedicte Deforche (PI, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg) en Prof. Ilse Derluyn (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek). Prof. Piet-Bracke is co-promotor van het project.

Contact

Katrijn.Delaruelle@UGent.be  

Partners

Prof. Benedicte Deforche (PI; UGent, Department of Public Health and Primary Care)

Prof. Ilse Derluyn (UGent, Department of Social Work and Social Pedagogy)