Wat te doen na het ontvangen van je resultaten?

Puntenbekendmaking

De examenresultaten worden bekendgemaakt op donderdag 9 februari 2023 om 9u. Je kan je puntenfiche bekijken via oasis.ugent.be.

Vanaf maandag 6 februari om 9u kunnen er al punten online komen voor eerstebachelorstudenten. Het is zeer uitzonderlijk dat je examencijfers nog veranderen eens je ze kan zien op je puntenbrief, maar pas op het moment van de officiële bekendmaking (9 februari 2023) staan je resultaten definitief vast.

Ben je niet geslaagd voor één of meerdere examens, volg dan volgende stappen:

1.  Feedback

Voor 1e bachelors: bekijk het feedbackoverzicht.

  • Groepsfeedback: er wordt groepsfeedback voorzien voor Sociologie, Statistiek, Politicologie, Communicatiewetenschap en Sociale en politieke leerstelsels.
  • Individuele feedback: er is ook een mogelijkheid tot individuele feedback/exameninzage.

BELANGRIJK: voor bovenstaande vakken is deelname aan of het bekijken van de groepsfeedback een voorwaarde om op individuele feedback te komen. Alle praktische informatie vind je (binnenkort) via de aankondigingen van het betreffende vak op Ufora.

Voor hogerejaars:
Alle praktische informatie over feedback vind je (binnenkort) via de aankondigingen van het betreffende vak op Ufora.

2.  Evalueer en stuur bij

Voor 1e bachelors:

Schrijf je in voor de Efficiënter Studeren Sessie ‘Evalueren en bijsturen’ die doorgaat op maandag 20 februari van 10u30 tot 11u30 in leslokaal 1.13 (Technicum)
Tijdens deze sessie zoeken we uit wat er anders en beter kan m.b.t.  jouw studieaanpak, wisselen we tips uit, en bekijken we hoe je je studieaanpak kan bijsturen in het tweede semester.

Voor hogerejaars:

Reflecteer over je studieaanpak en -traject in functie van het tweede semester. Informeer je ook goed over de studievoortgangsmaatregelen.

3.  Kom op gesprek bij een studiebegeleider

Zit je na het doorlopen van de bovenstaande stappen nog met vragen of twijfels? Wil je efficiënter gebruik maken van je tijd tijdens het tweede semester? Mail één van de studiebegeleiders voor een individueel gesprek.

Ester: Ester.DeBoeck@UGent.be 

Viënna: Vienna.VandenBrugghen@UGent.be

Lynn: Lynn.DePourcq@UGent.be

Gert: Gert.VanDerGoten@UGent.be

4.   Volg de infosessie over leerkrediet en studievoortgang

Hou er rekening mee dat je voldoende studievoortgang moet maken aan UGent. In bepaalde gevallen kan je zelfs een weigering krijgen om verder te studeren. De regels hierover kan je hier nalezen.

Op woensdag 16 februari wordt aansluitend op de les Methodologie van de sociale wetenschappen een infosessie georganiseerd. Je krijgt hier meer uitleg over het leerkredietsysteem en de studievoortgangsmaatregelen, zoals de bindende voorwaarde.

Vragen i.v.m. je studietraject, studievoortgang en/of je curriculum? Contacteer Anneke of Kris, de trajectbegeleiders, via tb.psw@ugent.be.