Getuigenis oud student Sociologie Koen Slootmaekers

Waar werk je momenteel? Wat is je functie?

Ik studeer momenteel voor een doctoraat aan Queen Mary University of London (Verenigd Koninkrijk). Ik ben verbonden aan de School of Politics and International Relations waar ik onderzoek doe naar de impact van the Europese Unie uitbreidingsproces op LGBT (lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) activism in Kroatië en Servië. Daarnaast ben ik ook onderwijs assistent foor het vak 'Introduction to Politics'. Als doctoraat student hier aan Queen Mary kan ik de kennis en inzichten die ik verworven heb tijdens mijn opleiding sociology toepassen op meer politiek sociologische vraagstukken, terwijl ik mijn kennis van Europese politieke vergroot.

 Wat was je favoriete vak? Waarom?

Het is niet evident een favoriet vak te kiezen uit de opleiding. Ik het merendeel van de vakken dat ik moest volgen met plezier gestudeerd en ze hebben me allemaal kennis gegeven dat me nu nog steeds van past komt. Maar als ik dan toch één vak moet kiezen, denk ik dat ik voor 'Sociale Veranderingen' kies. In dit vak krijg je een historisch overzicht hoe we tot onze hedendaagse samenleving zijn gekomen. In mijn ogen biedt het een zeer goede balans tussen geschiedenis en theoretische inzichten in hoe menselijke samenleven gegroeid en veranderd is doorheen de eeuwen. Ook de masterproef, nu niet meteen een echt vak, staat zeer hoog op mijn lijstje van favoriete vakken. Door zelf onderzoek te doen, ben ik gebeten geraakt door sociaal wetenschappelijk onderzoek en heb ik mijn roeping in leven gevonden. Het heeft me aangezet een carriere in het academische na te streven. Het process van een maatschappelijk vraagstuk te besturen en antwoorden te formuleren is iets wat me veel plezier brengt en ik hoop nog lang te kunnen doen.

Wat is je bijgebleven?

De lessen van wijle Prof. John Vincke zijn voor mij nog steeds de hoogtepunten van mijn gehele opleiding. Waar mijn initiële keuze voor sociologie ingegeven waren door impuls en een algemene interesse in de maatschappij, heeft professor Vincke zijn passie voor het vak om me weten overbrengen. De manier waarop hij voor de klas stond, theorieën uitlegde maakte het allemaal zo logisch en maakte me alleen maar nieuwsgierig. Hij heeft de passie voor onderzoek in me naar boven gebracht en is nog steeds mijn inspiratiebron voor mijn huidig onderzoek. 

Wat vond je van de moeilijkheidsgraad van de opleiding?

De opleiding sociologie is geen makkelijke opleiding. Het is een zeer theoretische opleiding (de ene theorie al moeilijker dan de andere) en vraagt veel analytisch  denkvermogen en een goede 'time management'. De vele taken en overlappende deadlines maakt het met momenten een zware opleiding, maar voor mij persoonlijk nam ik dit er allemaal graag bij. Ik was enorm geboeid door het onderwerp van de meeste vakken, waardoor het studeren voor mij een plezier werd. Ik heb vaak gevloekt op de hoeveelheid werk dat we als studenten soms moesten verzetten, maar achteraf gezien heb ik het meeste geleerd door de papers die we moesten schrijven. 

Waarom voor de studie gekozen? Werd aan  je verwachtingen voldaan?

Tijdens mijn jaren in het middelbaar had ik vaak discussies met mijn ouders, familie en soms ook leraren over onder andere de plaats van de Kerk in onze samenleving. Hoewel ik reeds een lange tijd geboeid was door dit soot sociale vraagstukken, had ik tot ik naar de SID-in beurs geweest was nog nooit van sociologie gehoord. Sociaal werk kende ik (mijn broer had het namelijk gestudeerd), maar sociologie was me vreemd. Hoewel een natuurwetenschappelijke richting een logische keuze voor me had geweest (ik studeerde namelijk wetenschappen-wiskunde in het middelbaar), kon ik mezelf een leven in een labo niet voorstellen en ging ik dus op zoek naar alternatieven. Wanneer ik de stand van sociale en politieke wetenschappen van de UGent passeerde, maakte ik een kort praatje met de vertegenwoordiger om te weten te komen wat sociologie eigenlijk inhoud, en mijn interesse was gewekt. Achteraf bekeken was het misschien wat impulsief mijn beslissing om sociologie te studeren, maar nu 7 jaar na die keuze, heb ik er nog geen moment spijt van gehad. 

Wat heb je na uw studies gedaan?(buitenland, eerste job, extra opleiding…)

Na mijn studies ben ik aan de slag gegaan als een project medewerker aan het toenmalige Instituut voor Internationaal en Europees Beleid (nu omgedoopt tot Leuven International and European Studies) van de KU Leuven. Het project waarop ik werkte had als doel studenten Politieke Wetenschappen betere attitudes ten opzichte van statistiek te geven. Mijn job bestond eruit om kwantitatief materiaal en statistische methoden te integreren in de inhoudelijke vakken van de opleiding politieke wetenschappen zodat de studenten op het einde van de rit betere skills hebben en minder negatief ten opzichte van kwantitatieve data staan. Naast deze job ben ik ook deeltijds beginnen studeren voor de Master in Statistics (Quanttiative Analyses in the Social Sciences). De combinatie werk en studenten maakt dat ik nog steeds aan deze opleiding bezig ben. In 2013 ben ik dan uiteindelijk verhuist naar Londen op daar mijn doctoraat studies aan te vatten aan Queen Mary University of London.

Ben je tevreden over je opleiding in het algemeen? Waarom (niet)?

Ik ben zeer tevreden over de opleiding. Soms denk ik dat het meer had mogen zijn, maar dan op andere momenten besef ik dat deze opleiding me de basis gegeven heeft om op een korte tijd veel informatie te verzamelen en verwerken en om op een genuanceerde en kritische manier sociale vraagstukken te bekijken. 

Op andere momenten vond ik het jammer dat mijn persoonlijke inhoudelijke interesses niet altijd aan bod konden komen in de opleiding, maar ook hier is een een impliciete oplossing ingebouwd in de opleiding. Door de studenten één tot meerdere papers per jaar te laten schrijven, bood de  opleiding me de kans om mijn eigen interesses een deel te doen uitmaken van mijn opleiding. 

Heb je tips voor toekomstige studenten?

Mijn advies voor toekomstige student is tweevoudig. Eerst zou ik zeggen dat ze in het achterhoofd moeten houden dat sociologie inherent een theoretische opleiding is. Als iemand wilt leren hoe je mensen kan helpen of hoe je praktisch sociale problemen kan aanpakken, is sociologie niet meteen de beste keuze. Anderzijds, als je wil leren hoe je deze maatschappelijke problemen kan begrijpen en kaderen (wat dan uiteindelijk in voorstellen voor oplossing kan leiden), dan is sociologie zeker iets voor jou. Mijn tweede tip is meer van praktische aard. Laat je werk voor de verschillende vakken niet aanslepen. Begin op tijd aan je papers, het lezen van je cursussen en dan zal je merken dat de opleiding best goed doenbaar is.