Saskia De Jonghe

Projectcoördinator Minor-Ndako

saskia-de-jonghe.jpgVooraleer ik politieke wetenschappen ging studeren had ik al gewerkt rond migratie en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland. Vanuit deze maatschappelijke interesse en dit engagement wou ik beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en hierover kritisch nadenken. Politieke wetenschappen was dan een logische keuze.

Gepassioneerde proffen

In het eerste bachelorjaar krijg je eerder een algemene vorming, maar naarmate het traject vordert, wordt je helemaal in ondergedompeld in de politicologie. De passie waarmee docenten lessen geven werkt enorm stimulerend. Er wordt steeds op een heldere en interessante manier kennis overgebracht waarbij je vooral zelf wordt aangezet om kritisch mee te denken. Naast het zelfstandig werk dat verwacht wordt van studenten, heb ik me steeds erg ondersteund gevoeld; studiebegeleiders, assistenten en zelfs proffen zijn aanspreekbaar.

Groeien door de opleiding

Door de opleiding leer je grote pakken leerstof verwerken, plannen, organiseren en zelf uitzoeken hoe de dingen in elkaar zitten. Ik heb mezelf doorheen de opleiding zien groeien in het analyseren van fenomenen en processen, en in het hierover op een gestructureerde manier nadenken. Dit zijn vaardigheden die me vandaag helpen in het uitoefenen van mijn job, bijvoorbeeld wanneer ik een project moet uitschrijven of opzoekingswerk moet verrichten.

Van de aula naar het werkveld

In mijn huidige job bieden we zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren. Op dit moment coördineer ik bijvoorbeeld een project waarbij we niet-begeleide minderjarige vluchtelingen ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid. We begeleiden hen in hun eigen woonst of in een huis dat we voor de jongeren huren waarin ze samen kunnen wonen. Mijn taak is om deze processen in de verschillende steden op elkaar af te stemmen en nieuwe samenwerkingsverbanden op punt te zetten. Ik werk onder meer strategische plannen uit, werf nieuwe mensen aan, leid ze op en schrijf beleidsaanbevelingen uit. Kortom, de job is zeer breed en elke dag is anders!

Hiervoor werkte ik op de studiedienst van sp.a. Daarin ben ik terecht gekomen via een vacature voor parlementair medewerker van Saïd El Khadraoui. Aangezien men eigenlijk naar een mobiliteitsexpert op zoek was en mijn expertise voornamelijk bij asiel en migratie lag (ik had reeds werkervaring opgedaan in een opvangcentrum en werkte zes maanden met straatkinderen in Zambia), werd ik niet weerhouden. Maar op basis van die sollicitatie kreeg ik wel een functie op de studiedienst met die focus aangeboden.

Nadien heb ik zeven jaar voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen gewerkt. Door besparingen kon ik hier niet blijven, maar ben dan op een natuurlijke manier in Minor-Ndako gerold – een lidorganisatie. Ik vind het belangrijk voor een organisatie te werken met een visie en missie waarin ik me kan vinden. We hebben gelijkaardige kernwaarden. Ik heb een job nodig waarin ik een maatschappelijk engagement kweet kan; waarvoor ik me volledig kan geven.

Zoek jouw organisatie en werk je op

Probeer binnen te geraken in een organisatie waar je zelf achterstaat. Eventueel als vrijwilliger of via een betaalde stage. Mijn ervaring leert dat als men je al kent in een organisatie en je weet hoe deze werkt, dan heb je sneller de mogelijkheid om in een betaalde functie terecht te komen.