Facultaire Commissie Gebouwen en Lokalen

Samenstelling :

de directeur: Herwig Reynaert

2 vertegenwoordigers per vakgroep waarvan min. 1 ZAP

  • Politieke: Carl Devos en Tania De Vos
  • Communicatie: Frederik Dhaenens en Anissa All
  • Sociologie: John Lievens en Lennart Van Eycken
  • Conflict- en Ontwikkelingsstudies: Bruno Decordier en Bert Suykens

3 studenten

  • Frits Poets
  • Nele Van Hoyweghen
  • Jarne Van Severen

2 verkozenen uit de ATP-geleding, één uit de centrale diensten, één uit de vakgroepen.

  • Wim Defoort
  • Carine Van Praet