Edward De Vooght

Onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Center for Journalism Studies van de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.

Edward 

Experimentele Retoriek
Political Marketing
Overtuiging
Stilistiek

Edward De Vooght is een letterkundige immigrant in de vakgroep communicatiewetenschappen. Hij haalde zijn bachelorsdiploma in de Taal- en Letterkunde met als talencombinatie Latijn-Italiaans en zijn masterdiploma in de Moderne Vergelijkende Letterkunde. Hoewel zijn eindwerk een nieuw perspectief wou werpen op de cognitieve literatuurwetenschap, buigt hij zich voornamelijk over politieke retoriek. Sinds oktober 2018 werkt hij dan ook als doctoraatsstudent (FWO) bij zowel het Center for Persuasive Communication (CEPEC) en het Center for Journalism Studies (CJS). Hiervoor wordt hij vakkundig begeleid door professor Liselot Hudders (CEPEC) en professor Sarah Van Leuven (CJS).

"Het is niet genoeg om gelijk te hebben, je moet ook gelijk krijgen," is zijn motto. Dat 'gelijk krijgen' is de taak van klassieke retoriek, waarop onze overtuigingskracht steunt sinds de tijd waarin de dieren nog spraken en de vogels nog achterwaarts vlogen. Meer dan 2500 jaar later vallen politici vallen nog steeds terug op de syllogismen van Aristoteles en Ciceroniaanse drieledigheden. De klassieke retoriek van Cicero en consorten behoort echter toe aan een lang vervlogen togatijd. Edward De Vooght vindt het daarom noodzakelijk om de richtlijnen en methodes van de klassieke retoriek te valideren met empirische onderzoek om zo een meer begripvol licht te schijnen op hun overtuigingskracht. De bouw van elk huis begint echter met de eerste steen. Daarom focust Edward De Vooght zich tijdens zijn doctoraatsonderzoek op het gebruik en het effect van retorische stijlfiguren in mondelinge politieke communicatie.

Biblio