Terugkeer in contextueel perspectief: de impact van verwachtingen van de gemeenschap op re-integratieprocessen van teruggekeerde migranten in Kameroen van teruggekeerde migranten in Kameroen

Doctorand(us/a): Presca Esseh Wanki
Omschrijving: Migratie wordt in Kameroen vaak gelinkt aan specifieke verwachtingen vanuit de gemeenschap, in het bijzonder met betrekking tot het delen van extra inkomstenbronnen. Dit onderzoek gaat een stap verder en bestudeert hoe deze perspectieven vanuit de gemeenschap re-integratieprocessen van teruggekeerde migranten beïnvloeden. Dit zal onderzocht worden op twee niveaus: (1) de verwachtingen van de lokale gemeenschap naar terugkeerders toe, en (2) de formele ondersteuningsstructuren die aanwezig zijn voor terugkeerders. Naast het verhogen van de wetenschappelijke kennis zal deze studie leiden tot duidelijke aanbevelingen voor beleid en praktijk die deze re-integratieprocessen kunnen faciliteren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ine Lietaert, Ilse Derluyn (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2018 - maart 2022