Onderzoeksrapport | Take Care! (On)zichtbare zorg als sociaal-ruimtelijk vraagstuk

(28-09-2021)

Organisatoren

De vijfdelige atelierreeks (2019-2021) werd georganiseerd door Architecture Workroom Brussels (AWB), de Stadsacademie (vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek en vakgroep Architectuur en Stedenbouw), LUCAS (KUL), Team Vlaams Bouwmeester, en WVG-VIPA, i.s.m. de WVG-zorgagentschappen (VAPH, Opgroeien, Zorg en Gezondheid), Agentschap Wonen, Departement Omgeving, en VRP.

Inhoud en type van de activiteit

Via een reeks van lezingen en workshops verkenden we twee grote ontwikkelingen in het Vlaams zorg- en welzijnsbeleid van de laatste jaren: de vermaatschappelijking van de zorg en de omslag naar een persoonsvolgende financiering. In beide ontwikkelingen ligt de nadruk op zelfstandigheid van de zorgvrager in de samenleving, en is het uitgangspunt een doorgedreven samenspel tussen formele en informele zorg. Deze ontwikkelingen manifesteren zich uitdrukkelijk in de manier waarop we de ruimte voor zorg inrichten in vormgeven.

In de drie laatste ateliers gaan we vervolgens dieper in op sociaal-ruimtelijke deelopgaven bij de implementatie van deze beleidsaccenten. In het atelier ‘Tussen thuis en instelling’ staan we stil bij de transities in wonen, in het atelier ‘Zorg voor de buurt’ focussen we op de synergie en inbedding van zorg in het sociaal weefsel van woonzorgomgevingen, en in het laatste atelier ‘Voorbij de afzondering van de uitzondering’ gaan we op zoek naar de gevolgen van de vermaatschappelijking in de residentiële zorg.

De atelierreeks bouwt verder op de inzichten die eerder met de pilootprojecten ‘Onzichtbare zorg’ zijn ontwikkeld. De doelstelling is om de uitgebreide kennis en ervaring bij een grote diversiteit van betrokken partijen te verbreden en te verdiepen, om zo verder de weg te bereiden voor een vermenigvuldiging van vernieuwende initiatieven en praktijken in de toekomst.

Contactpersonen

Griet Roets, Tineke Schiettecat, Vanessa Dermaut

Output

Het verslag van de atelierreeks kan je hier inlezen