Lou Lippens

LouLippens.jpg

Lou behaalde in 2019 zijn master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. Tijdens zijn stage in OC Nieuwe Vaart groeide zijn interesse in het ondersteunen van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen en hun context. Hij beëindigde zijn studie met een masterthesis over evidence-based werken binnen de integrale jeugdhulp.

Hierna werkte Lou kort in de praktijk in GI De Zande en OC Nieuwe Vaart. Waarna hij terugkwam naar de vakgroep om mee te werken aan aan een onderzoeksproject over herstelgerichte orthopedagogische activiteiten binnen de gemeenschapsinstelling. Daarnaast werkte hij ook mee aan het INTENCO (Intensieve Traumaverwerking en contextopname) onderzoeksproject. 

Momenteel werkt Lou als academisch assistent en biedt ondersteuning in enkele vakken en stage's. Binnen zijn doctoraat doet hij onderzoek naar de invloed van (complex) trauma op opvoeding en het belang van trauma informed family care.