Onderzoeksdagen

Het doel van de facultaire onderzoeksdagen is onderzoekers samen te brengen. Het is een unieke gelegenheid voor collega-onderzoekers om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen, zowel binnen als tussen vakgebieden.

Het eerste deel bestaat steeds uit lezingen met gelegenheid tot discussie. In het tweede deel krijgen nieuwe doctoraatsstudenten de kans om hun toekomstige onderzoeksactiviteiten voor te stellen tijdens een postersessie.

De onderzoeksdag wordt traditioneel afgesloten met een informele receptie waarbij de winnaar van de 'Best Poster Award' wordt bekendgemaakt.

Wanneer

20 december 2022

Programma

Wordt later aangekondigd

Locatie

postersessie + lunch: overloop van Auditorium 2

Postersessie

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan tot 2 weken voor de betreffende onderzoeksdag. De inschrijvingen per sessie verlopen op een first come first served basis tot het maximum aantal inschrijvingen (40) is bereikt. Controleer of er nog plaatsen zijn via deze link.
 • De doctoraatsstudent moet persoonlijk een aanvraag om te presenteren richten aan de voorzitter van de CWO via cwo.pp@ugent.be.
 • Om in aanmerking te komen moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
 1. De doctoraatsstudent moet voorafgaandelijk toelating gekregen hebben van zijn/haar begeleidingscommissie om te presenteren op de onderzoeksdag.
 2. De doctoraatsstudent moet voor het betreffende academiejaar ingeschreven zijn op de rol als doctoraatsstudent.
 3. De aanvraag dient duidelijk te vermelden op welke onderzoeksdag men wenst te presenteren en wanneer men toelating gekregen heeft van de begeleidingscommissie om te presenteren.
 • De winnaars van vorige edities vind je hier.

Instructies

 • Formaat: A0 verticaal ('staand')
 • Taal: Bij voorkeur Engels
 • De poster dient opgemaakt te worden in de huisstijl van de UGent.
 • De deelnemers staan zelf in voor het afdrukken van de poster.
 • Een poster bevat minstens de volgende elementen:
 1. Naam van doctoraatsstudent, promotor en leden van de begeleidingscommissie.
 2. Achtergrond en context van het onderzoek (waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? wat is de wetenschappelijke bijdrage?)
 3. De probleemstelling en onderzoeksvraag (wat wordt er precies onderzocht?)
 4. De methodologie (hoe wordt het onderzoek aangepakt?)
 5. Indien van toepassing (bijvoorbeeld bij longitudinaal onderzoek): de planning van de verschillende onderzoeksfases
 • De volgende bestanden dienen ten laatste 1 week voor de onderzoeksdag te worden verstuurd naar cwo.pp@ugent.be
 1. De poster in pdf-formaat. De bestandsnaam wordt als volgt opgesteld: poster_familienaam_voornaam.pdf
 • Posters kunnen opgehangen worden vanaf 1 uur voor het begin van de onderzoeksdag.

Gerelateerde inhoud