Contact

Onderwijsgerelateerde vragen?

Voor alle onderwijsgerelateerde vragen is er maar één weg: mail of bel de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO). Dat kunnen vragen zijn over studiekeuze, studietraject, les- en examenroosters, feedback, diploma's en nog zoveel meer. In examentijd functioneert de FDO ook als permanent examensecretariaat.

Technische ondersteuning in leslokalen en auditoria

Heb je (dringende) technische ondersteuning nodig in een leslokaal of auditorium, bel 09 264 6481

Facultair Onthaal

Het onthaal is op werkdagen open van 8:30 tot 16:30. Tijdens vakantieperiodes kunnen alternatieve openingsuren van toepassing zijn.
Je kunt het onthaal ook contacteren via  of per telefoon (enkel voor niet-onderwijsgerelateerde vragen).

Balie internationalisering

Tel. 09 264 9133
E-mail international.PP@UGent.be

Lees meer...

Campus Dunant

De gebouwen van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) situeren zich in de Henri Dunantlaan. Het hoofdgebouw is gelegen in de Henri Dunantlaan 2.


Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen weergeven op een grotere kaart

Permanentiecentrum UGent

Bij het UGent Permanentiecentum kan je 24/24 terecht ingeval van een noodsituatie, zoals de bedreiging van personen, brand, ongeval.