Projecten

Universiteit Gent, Power-Link ambieert deelname in projecten om haar doelstellingen m.b.t. de promotie van duurzame en hernieuwbare energie in Vlaanderen te bewerkstelligen.

We zetten momenteel, in samenwerking met industriële partners en academische onderzoeksgroepen, onderzoeks-, demonstratie- en educatieve projecten op, enerzijds om de zichtbaarheid voor het publiek te verhogen, anderzijds om (pre-)doctoraal onderzoek en finaal industriële ontwikkeling te stimuleren.

Concreet ligt de nadruk op energie-efficiëntie (in industrie, gebouwen en mobiliteit), hernieuwbare energie (op grote en kleine schaal), (elektrische en thermische) energiesystemen, blauwe energie (i.e. energiewinning op zee) en monitoring van energieproductie-eenheden.