Loopbaan Zelfstandig Academisch Personeel

De UGent heeft sinds 1 oktober 2018 een nieuw loopbaan- en bevorderingsbeleid voor Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP). Een korte introductie over dit beleid vind je hieronder.

 

"Een overwegend kwantitatief en outputgedreven academisch toetsingsinstrumentarium maakt plaats voor talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. Kwaliteit primeert boven kwantiteit.” Rector Rik Van de Walle

Basisprincipes in het kort

  • Wie goed functioneert en presteert, bevordert ook – met een minimum aan verantwoording en administratieve overlast.
  • Evaluaties vinden plaats om de 5 jaar (dit is het decretaal bepaalde minimum). Zo wordt voldoende "evaluatierust" gecreëerd.
  • De evaluatiecyclus bestaat uit:
  1. Een inpassingsgesprek (bij het begin van elke cyclus)
  2. Een tussentijds feedbackgesprek (minimaal één gesprek na twee jaar)
  3. Een evaluatiegesprek (aan het einde van elke cyclus, na vijf jaar)
  • Meer dan ooit wordt ingezet op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Elk ZAP-lid krijgt hiervoor een HR-commissie op maat.

Voor hoofddocenten is er naast het standaard loopbaantraject ook een versneld loopbaantraject naar hoogleraar voorzien (o.b.v. uitzonderlijke verdiensten en via een tweejaarlijkse en competitieve call). Voor meer info over deze fast-track-procedure: zie artikel 13 van het ZAP-reglement.

Wil je graag meer informatie? Bekijk ook de documentatie hieronder.

Sjablonen en inspiratiekaders

Alle sjablonen en opvolging van de gesprekken door de HR-commissie en faculteit worden voorzien via een online HR-module in SuccessFactors.
In SAP MijnApps - tegel ‘ZAP loopbaan’ kan het ZAP-lid de eigen loopbaan raadplegen.

Sjablonen:


Inspiratie:

 

Begeleiding door HR-commissie

Elk ZAP-lid krijgt een individuele HR-commissie. Deze HR-commissie bestaat uit de vakgroepvoorzitter van het betrokken ZAP-lid, een ZAP-lid uit de commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, een lid van het facultair bestuur, een peer ZAP-lid (hoogleraar of gewoon hoogleraar) en een HR-expert.

De HR-commissie dient enerzijds als een klankbord en coachingtool voor het ZAP-lid doorheen de verschillende fasen van de loopbaan en anderzijds bewaakt ze het evenwicht tussen de belangen van de faculteit en deze van het ZAP-lid.

Handleiding SuccessFactors ZAP-evaluatieproces

Vanaf 21 september 2020 wordt het evaluatieproces van het Zelfstandig Academisch Personeel administratief opgevolgd in de online HR module 'Evaluaties' van SuccessFactors (SF).

DPO biedt hiertoe ondersteuning aan de hand van:
  • een algemene handleiding voor het ZAP-lid, de leden van de HR-commissie en het facultair bestuur
  • quick cards die in een oogopslag een helder overzicht geven van de schermindeling, de belangrijkste en meest gebruikte stappen in het evaluatieformulier

Ondersteunend programma voor ZAP

Om je te ondersteunen in het opnemen van je rol als professor heeft de Afdeling Loopbaan, Begeleiding en Vorming een programma exclusief op maat van proffen ontwikkeld. Neem een kijkje in ons aanbod:

Contact

Directie Personeel en OrganisatieSint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

HR adviseurs: 

In English